Śmieciowy problem trwa. Mogą być naliczane kary.

W Kołobrzegu, po zmianie odbiorcy odpadów, nadal występują problemy z regularnym oczyszczaniem śmietników. Firma ATF, która pokonała Zieleń Miejską w przetargu dot. wywozu śmieci, próbuje wywiązywać się z umowy, jednak śmieciowy problem od początku lipca wydaje się nie być do końca rozwiązanym. Po oświadczeniach firmy, wiceprezydent miasta Jerzy Wolski odniósł się do argumentów firmy ATF. 

  • Na wstępie zaznaczę, że cieszę się iż ATF dokłada wszelkich starań, aby cały system zaczął funkcjonować bez zarzutu. To ważne, abyśmy wypracowali takie rozwiązania, z których mieszkańcy Kołobrzegu będą zadowoleni. Niemniej jestem zmuszony odnieść się do kilku kwestii

-twierdzi wiceprezydent.  Pierwsza kwestia to harmonogram odbioru odpadów. Zaznacza, że brak akceptacji projektu harmonogramu przez Miasto wynika z tego, iż dokument, który wystawiła firma ATF,  zawiera wiele fundamentalnych błędów.

  • Między innymi brak jest wskazania wszystkich frakcji dla poszczególnych punktów odbioru, brak w nim wszystkich ulic z terenu Miasta, błędnie przyjęta jest zasada minimalnej częstotliwości odbioru. Wszystkie uwagi i zastrzeżenia do harmonogramu zostały niezwłocznie przekazane firmie ATF. Do chwili obecnej firma ATF nie przekazała poprawionego harmonogramu, który mógłby zostać zaakceptowany i opublikowany

Wiceprezydent zwraca uwagę na klucze do śmietników i piloty otwierające wjazd na posesje.  Wiceprezydent Wolski przypomina,  że w przypadku nieruchomości wielorodzinnych, które posiadają szlaban lub bramy na piloty oraz zamykane wiaty śmietnikowe, zarządcy, administratorzy i poprzedni wykonawca usługi, udostępnili wszystkie posiadane klucze oraz piloty.

  • Urząd poinformował także zarządców i administratorów o konieczności przekazywania kluczy oraz pilotów zapewniających bezkolizyjny odbiór. To właśnie z powodu braku dogodnego kontaktu z koordynatorem umowy ze strony firmy ATF, co było wielokrotnie zgłaszane przez zarządców i administratorów nieruchomości, Miasto osobiście przekazywało wykonawcy dane kontaktowe z prośbą o kontakt, w celu przekazania kluczy – dodaje J. Wolski.

I trzecia kwestia, do której odniósł się wiceprezydent, to wykaz punktów gromadzenia odpadów.

  • Nie jest prawdą, że wykaz zapotrzebowania na pojemniki przedstawiony przez Miasto na etapie postępowania przetargowego był nieaktualny. W mojej opinii był sporządzony rzetelnie i poprzedzony głęboką analizą. Należy podkreślić, że nie można było przewidzieć tak dużej liczby zmian sposobu gromadzenia odpadów po wprowadzeniu nowego systemu. Wykaz ten na pewno nie był przyczyną utrudnień w realizacji umowy z firmą ATF.

Miasto oczekuje, że firma ATF będzie dążyła do jak najszybszego wyeliminowania uchybień w świadczeniu usługi odbioru odpadów. Z uwagi na to, że nadal występują potwierdzone przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania poszczególnych, wynikających z umowy, obowiązków Wykonawcy, Miasto przystąpi do naliczania kar umownych.

 Żaneta Czerwińska