Koszykarska “Kotwica” po walnym

21 czerwca br. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze koszykarskiej Kotwicy, na którym członkowie stowarzyszenia udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi, a następnie wybrali nowy na kolejną, czteroletnią kadencję. Zgodnie z zasadami takich spotkań, zapoznano zgromadzonych z przygotowanymi sprawozdaniami;  merytorycznym, jak również finansowym. Oba zapewne wyczerpująco potraktowały wspomniane zagadnienia, bowiem pytań do nich nie zgłaszano, choć podjęto dyskusję o dotychczasowych dokonaniach oraz kierunkach nowych zamierzeń, mogących już bazować na czteroletnich doświadczeniach stowarzyszenia z „dorosłym” basketem. Uznano, że włączenie do istniejącego młodzieżowego klubu sekcji seniorskiej, było właściwym pociągnięciem, ratującym kołobrzeską koszykówkę przed zupełnym zapomnieniem.

W kolejnych wystąpieniach wspominano o  więzi tej dyscypliny z regionem, podkreślając jednocześnie pomoc miasta i jego włodarzy, w utrzymaniu zespołu w tak wysokiej klasie rozgrywkowej.  Miasto nadal jest głównym darczyńcą, jak zresztą inne miasta we wszystkich podobnych klubach kraju. Wyeksponowano również rolę sponsora tytularnego; Grupy Energa, który to wydatnie pomaga w utrzymaniu zespołów tak seniorów, jak i młodzieżowych. Z dotychczasowej współpracy niezmiernie zadowolony jest nie tylko klub, ale jak się okazuje, również i sama Energa. Podczas dyskusji przypomniano działania niektórych kołobrzeskich polityków w pozyskaniu sponsora,  wkład w rozmowy z nim oraz stałe działania mające na celu przygotowywanie gruntu pod dalsze kontakty. Nie zapomniano o wszystkich przyjaciołach klubu, w różny sposób wspierających jego pracę. Wszystkim, którzy w latach poprzednich, jak i minionym sezonie, wspomagali stowarzyszenie wręczono podziękowania w formie pamiątkowych statuetek.

Walne Zebranie podjęło szereg uchwał (w znakomite większości jednogłośnie) w sprawie działań organizacji. Zatwierdziło, m.in.  zmianę loga-herbu klubu. Nowe logo wyłonione było w trakcie ogłoszonego konkursu, cieszącego się dużą frekwencją autorów grafik. Pod przedstawionym herbem, winna  nowa już, formowana obecnie drużyna, osiągnąć fazę play-off w przyszłym sezonie. Takie zadanie koszykarzom wyznaczyli na „walnym” członkowie klubu. 

W tym samym jeszcze dniu spotkał się na swoim pierwszym zebraniu nowo wybrany zarząd i konstytuując się, wyznaczył role w przyszłych działaniach. I tak w najbliższym czasie pracował on będzie w następującym składzie: prezes – Jerzy Koralczyk, wiceprezes –  Jakub Żabczak, sekretarz –  Marta Szulc-Ramzy, członkowie zarządu – Iwona Sobczak-Sikora,  Grzegorz Bargiel, Henryk Carewicz, Romuald Czarnecki.