Czerwcowy PIKOD

Kolejna ogólnokrajowa odsłona PiKODU pod hasłem “Wolność” zagościła w Kołobrzegu.

  • W tradycyjnym miejscu, przy Ratuszu od godziny 12.00 prowadziliśmy akcję informacyjną dotyczącą wolności jakie posiadamy. Rozdawaliśmy przygotowane w formie pakietu zawiniętego we wstążeczkę w postulaty Piotra Szczęsnego, wiersz Kornela Filipowicza “Niewola” oraz udostępniony przez Krystynę Jandę wiersz “List do Polski”. Zbieraliśmy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej

-podsumowują działacze.

Kolejny Punkt Informacyjny Komitetu Obrony Demokracji będzie w lipcu.