Rzecznik Konsumentów interweniuje w hotelach

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kołobrzegu Aneta Cieślicka wysłała do kołobrzeskich hoteli i ośrodków pisma z prośbą o przekazanie informacji o terminach  tzw. pokazów dla seniorów. Podczas prezentacji artykułów para-medycznych zawierane są przez konsumentów umowy sprzedaży wraz z umowami kredytów. Konsumenci nabywają rzeczy wątpliwej jakości i skuteczności, zazwyczaj za cenę znacznie odbiegającą od ich obiektywnej wartości rynkowej, często zaciągając na ten cel wieloletnie zobowiązania kredytowe.

Rzecznik zwróciła uwagę właścicieli hoteli i ośrodków, że podczas takich pokazów często dochodzi do poważnych nieprawidłowości i naruszeń prawa – przede wszystkim nieuczciwych praktyk rynkowych, których ofiarą padają przede wszystkim seniorzy.  Z racji cech fizycznych, takich jak gorszy wzrok i słuch, spowolnione reakcje, i charakteru: dobre wychowanie, wiara w ludzi, ta grupa społeczna jest w szczególny sposób narażona na nieuczciwe praktyki rynkowe.

Aneta Cieślicka apeluje do kołobrzeskich przedsiębiorców, aby zachowali szczególną ostrożność, wynajmując sale na wydarzenia, które mogą mieć charakter handlowy.

  • Często wystarczy poprosić organizatora o dodatkowe informacje lub sprawdzić w internecie, czym zajmuje się osoba czy spółka organizująca pokaz i czy są na jej temat negatywne opinie – mówi rzecznik.

Uzyskane informacje o nieuczciwych firmach Rzecznik przekaże do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.