Podwyżki nie tylko dla pracowników DPS

Dzisiaj, tj.  piątek 20 kwietnia, na konferencji prasowej Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski oraz Wicestarosta Helena Rudzis-Gruchała poinformowali o wypracowanym przez Zarząd Powiatu rozwiązaniu dotyczącym podwyżek dla najmniej zarabiających pracowników jednostek powiatowych.

Zarząd Powiatu od dłuższego czasu analizował wynagrodzenia pracowników Domów Pomocy Społecznej, ale nie tylko – również pracowników innych jednostek organizacyjnych, których wynagrodzenia są na podobnym poziomie.

Nie możemy zapomnieć o innych naszych pracownikach, którzy zarabiają na takim samym poziomie, a mamy 16 jednostek i dać podwyżki wyłącznie pracownikom Domu Pomocy Społecznej w Gościnie. Chwilę to trwało, ale nasze rozwiązanie obejmuje wszystkich najmniej zarabiających w powiecie

mówi Starosta Tomasz Tamborski.

Zarząd podjął decyzję o objęciu podwyżkami 365 pracowników pracujących w: DPS Włościbórz, DPS Gościno, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Zarządzie Dróg Powiatowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Muzeum Oręża Polskiego, Ognisku Pracy Pozaszkolnej, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Okruszek” i w 7 szkołach należacych do powiatu.

Podwyżki obejmą 365 pracowników, bez uwzględnienia kadry kierowniczej i głównych księgowych. W szkołach podwyżka wynagrodzeń będzie dotyczyć pracowników administracyjnych, nie nauczycieli, którzy są wynagradzani na podstawie odrębnych przepisów.

Kwota podwyżki to 200 złotych brutto i obowiązywać będzie już od 1 czerwca tego roku. Koszt podwyżek dla budżetu powiatu to ponad 512 000 złotych w samym roku 2018.

fot. Starostwo Powiatowe Kołobrzeg