2018: Komisarz wyborczy wybrany

Wbrew wcześniejszym spekulacjom, o których pisaliśmy tutaj, komisarzem wyborczym w naszym okręgu pozostał sędzia Marek Mazur. Ale nie tylko. Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018, okręg Koszalin ma trzech komisarzy, zaś Szczecin – dwoje.  Po kolei są to:

Komisarz Wyborczy w Szczecinie I: Jacek Krzysztof Szreder; Komisarz Wyborczy w Szczecinie II: Anna Sienkiewicz; Komisarz Wyborczy w Koszalinie I: Marek Mazur; Komisarz Wyborczy w Koszalinie II: Piotr Boguszewski; Komisarz Wyborczy w Koszalinie III:
Marcin Jan Myszka.

Komisarze wyborczy są powołani na okres 5 lat czyli na taki okres, na jaki w tym roku wybierać będziemy radnych i wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

Treść uchwały o wszystkich komisarzach wyborczych można znaleźć tutaj.

Przypomnijmy, że bieżąca kadencja kończy się 16 listopada. Datę nowych wyborów ustali premier, który w myśl ustawy  musi je zarządzić  „nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji rad”. Wybory muszą być wyznaczone „na dzień wolny od pracy, przypadający nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji rad”. Według Państwowej Komisji Wyborczej wybory samorządowe powinny się odbyć pomiędzy 17 października a 9 listopada.

Wraz z podaniem daty wyborów ruszy cały kalendarz wyborczy z rejestracją kandydatów włącznie, o czym będziemy informować na bieżąco.