Pegazy Kultury po raz ósmy – można zgłaszać kandydatów

Dwunastego maja po raz ósmy wręczone zostaną Pegazy Kultury – statuetki nagradzające osoby działające w sferze kultury w zakresie jej animacji, a także aktywnej twórczości.

Od dzisiaj, tj. środy 4 kwietnia 2018 roku Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski rozpoczyna przyjmowanie wniosków do tegorocznych Nagród Starosty „Kołobrzeskich Pegazów Kultury”. Swój wniosek może złożyć każdy w Starostwie Powiatowym do 4 maja 2018 roku.

Już po raz ósmy Kołobrzeskie Pegazy Kultury przyznane będą w dwóch kategoriach: Twórcy Kultury i Animatora Kultury. Tak jak w latach ubiegłym, powędrują w ręce osób, które zasłużyły na nie swoją działalnością. Jednak nie tylko tej Kultury przez duże „K”, ale również kultury nieprofesjonalnej z zakątków naszego powiatu.

  • Jak co roku chcemy odnaleźć osoby, które na co dzień są niedostrzeżone, czasem nawet nieznane mieszkańcom. Każdy z Państwa może zgłaszać swoje kandydatury twórcy czy animatora kultury, pod warunkiem zebrania 10 osób, które wniosek poprą lub pisać do redakcji, portali, dziennikarzy działających na terenie miasta i powiatu, by zgłosili wytypowaną przez Państwa osobę. Czekamy na wnioski organizacji i stowarzyszeń działających na terenie powiatu, Radnych Rady Powiatu w Kołobrzegu oraz Radnych gmin Powiatu Kołobrzeskiego. Jeśli znacie Państwo takich działaczy kultury, zgłaszajcie! Niech Powiat Kołobrzeski promuje rodzime talenty!

– mówi Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski.

Nagroda ma na celu docenienie i nobilitację osób działających w sferze kultury w zakresie jej animacji, a także – aktywnej twórczości. Na ogłoszenie werdyktu poczekamy do 12 maja, gdy statuetki Pegaza zostaną wręczone podczas ósmego Majowego Spotkania z Kulturą. O laureatach zadecyduje specjalnie powołana Kapituła, składająca się, jak co roku, z redaktorów i dziennikarzy działających na terenie Powiatu Kołobrzeskiego.

Przypomnijmy, że w roku 2011 statuetkę Kołobrzeskiego Pegaza w kategorii Animator Kultury otrzymał JERZY ŚCIESIŃSKI, zaś w kategorii Twórca Kultury – STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA MORKA. W roku 2012 laureatką w kategorii Animator Kultury została ELŻBIETA KAMIŃSKA, a w kategorii Twórca Kultury – MAGDALENA GAUER. Natomiast w roku 2013 statuetka w kategorii Animator Kultury powędrowała w ręce ELŻBIETY POLAK, a w kategorii Twórca Kultury do Zespołu CISZA JAK TA. Rok 2014 to w kategorii Animator Kultury Pegaz dla KATARZYNY PECHMAN, a w kategorii Twórca Kultury dla KATARZYNY ZAWADZKIEJ. W roku 2015 Kołobrzeski Pegaz Kultury w kategorii Animator Kultury pofrunął do JAROSŁAWA BOGUSŁAWSKIEGO, a w kategorii Twórca Kultury do ZESPOŁU PODLOTKI Z GOŚCINA. Rok 2016 to Pegaz w kategorii Animator Kultury dla ROBERTA MAZIARZA, a w kategorii Twórca Kultury statuetka trafiła do ZBIGNIEWA NOWAKA. W roku 2017 Pegaz w kategorii Animator Kultury powędrował do dwóch osób: JOLANTY WÓJCIK-OSZMANIEC oraz do MARIUSZA GÓRNISIEWICZA, zaś w kategorii Twórca Kultury statuetkę odebrała ELŻBIETA WASZCZUK.

Wnioski należy składać w Biurze Podawczym pokój nr 3 w Starostwie Powiatowym do dnia 4 maja br. osobiście lub wysyłając na adres mailowy: promocja@powiat.kolobrzeg.pl

Wszelkie informacje mogą Państwo uzyskać pod nr tel.: 94 35 476 18 wew. 133,191.