Wyjazdowe posiedzenie w sprawie reduty Sułkowskiego

Rada Osiedla w niedzielę 4 marca odbyła wyjazdowe posiedzenie w Muzeum Patria Colbergiensis. Podczas spotkania przybliżono radnym i mieszkańcom tajemnicę, którą do 2015 roku skrywał las w rejonie kołobrzeskiej dzielnicy Podczele. Omówiono wyniki prac badawczych, skutkujących odkryciem dzieła ziemnego ukształtowanego w formie reduty, a użytkowanego i przypuszczalnie wykonanego przez polskich żołnierzy 1 Pułku Piechoty Legii Poznańskiej, który pod dowództwem księcia pułkownika Antoniego Pawła Sułkowskiego walczył o Kołobrzeg w 1807 roku.

  • Podzieliliśmy się z mieszkańcami dzielnicy Podczele wynikami badań nad Redutą Sułkowskiego. Tam bowiem znajduje się odkryte założenie ziemne po 1. Regimencie Legii Poznańskiej z 1807 roku. Dziękujemy Radnemu Arturowi Dąbkowskiemu za nieocenione wsparcie przy organizacji spotkania – mówi Robert Maziarz z Patria Colbergiensis.