Muszą opuścić Polskę, bo naruszyli prawo

Osiemnaścioro cudzoziemców otrzymało w tygodniu decyzje zobowiązujące do powrotu po przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej ze Szczecina, Świnoujścia, Kołobrzegu, Ustki, Władysławowa, Krynicy Morskiej, Elbląga, Gdyni i Gdańska kontrolach legalności pobytu i zatrudnienia.

Polskę musi opuścić 14 obywateli Ukrainy, 2 Pakistanu, 1 Zimbabwe i 1 Gruzji. U pięciu cudzoziemców stwierdzili nielegalne wykonywanie pracy, 4 nie miało ważnej wizy, a cel pobytu w naszym kraju 4 innych osób był niezgodny z deklarowanym. Ponadto 3 cudzoziemców przeterminowało w Polsce maksymalny pobyt, a 2 naruszyło prawo, ponieważ dopuścili się przekroczenia granicy wbrew przepisom.

Ponowny wjazd cudzoziemców do Polski możliwy będzie po upływie terminu orzeczonego czasowymi zakazami wynoszącymi od 6 miesięcy do 3 lat. Maksymalny zastosowany został w stosunku do obywatela Ukrainy, którego dane ujęte były w Systemie Informacyjnym Schengen celem odmowy wjazdu.

fot. MOSG