Rzecznik Konsumentów informuje: będą rekompensaty od spółek energetycznych

Aneta Cieślicka, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kołobrzegu informuje, że na skutek licznych skarg konsumentów dotyczących firm energetycznych, Prezes UOKiK wydał decyzje dotyczące trzech sprzedawców energii: Energa-Obrót S.A., Energetyczne Centrum S.A. i Novum S.A.
Jak zapewnia Aneta Cieślicka,  wszystkie skargi konsumentów, które wpłynęły do niej w ostatnich latach, zostały przekazane do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Urzędu Regulacji Energetyki. Skargi konsumentów dotyczyły zawierania nowych umów sprzedaży energii elektrycznej oraz zmiany obowiązujących umów. Konsumenci skarżyli się również na brak informacji o zmianie dostawcy energii oraz o doliczeniu opłaty handlowej do rachunku.

Klienci Energi-Obrót S.A., którzy zdecydowali się na skorzystanie z oferty Gwarancja Stałej Ceny i nie zostali powiadomieniu o dodatkowej opłacie handlowej, otrzymają rekompensatę w kwocie 56 zł. Otrzymają również propozycję nowej oferty lub będą mogli rozwiązać umowę i skorzystać z innej oferty lub taryfy, a także zdecydować się na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej – co istotne, bez żadnych kar!
Energa Obrót SA zobowiązała się powiadomić konsumentów listownie o rekompensatach pieniężnych oraz o możliwości rozwiązania lub zmiany umowy.
Rzecznik Konsumentów dodatkowo informuje, że konsumenci, którzy chcą zmienić warunki umowy, mogą również osobiście zgłosić się do placówki Energii Obrót.

Spółka Energetyczne Centrum S.A. zobowiązała się zwrócić lub umorzyć konsumentom, którzy rozwiązali umowy, wszelkie koszty, jakie ponieśli z tego tytułu oraz wypłaci im rekompensatę w wysokości 30 zł. Kwotę 15 zł otrzymają z kolei klienci, którym udało się odstąpić od umowy w terminie 14 dni.
Zobowiązanie spółki Novum S.A. dotyczy m.in. osób, które zostały wprowadzone w błąd przy zawieraniu mowy. Konsumenci będą mogli bezpłatnie rozwiązać umowę. Ci, którzy zapłacili lub mieli zapłacić karę za rezygnację z umowy otrzymają zwrot lub umorzenie tych kosztów, a także rekompensatę w kwocie 46,13 zł.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kołobrzegu udziela szczegółowych informacji w powyższym zakresie bezpośrednio w biurze ul. Katedralna 12 lub telefonicznie 943524887.