Rok 2011

W roku 2011 statuetkę Kołobrzeskiego Pegaza w kategorii Animator Kultury otrzymał  Jerzy Ściesiński, zaś w kategorii Twórca Kultury – STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA MORKA.