Perły Powiatu 2016

Perłę Powiatu o wymiarze gospodarczym, za działalność na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, przeciwdziałanie bezrobociu, promocję Kołobrzegu w kraju i za granicą, a nade wszystko za udowodnienie, jak udany biznes mogą stworzyć młodzi ludzie ze swojej pasji otrzymała Firma Coffeedesk.

Perłę Powiatu za wytrwałą działalność proekologiczną, ochronę środowiska oraz promowanie walorów przyrodniczych naszego powiatu otrzymał Tadeusz Twardy.

Perła Powiatu o wymiarze gospodarczym, ale i ekologicznym, za działalność na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, za inwestowanie w odnawialne źródła energii oraz za wybudowanie pierwszej w Powiecie Kołobrzeskim biogazowni w Drzonowie powędrowała do Spółki AgroElektroGaz.