Pierwsza sesja VI kadencji Rady Miasta Kołobrzeg

W czwartek, 2 grudnia, po raz pierwszy zebrała się Rada Miejska. Przypomnijmy, że wybrano nowego przewodniczącego, którym został Ryszard Szufel. Rozpoczęła się kolejna, VI kadencja.

Zgodnie ze statutem pierwsze obrady prowadzi najstarszy wiekiem radny. Tym razem ten zaszczyt przypadł Danucie Adamskiej – Czepczyńskiej.

  • Bardzo miło mi jest powitać państwa oraz otworzyć pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miasta, choć powód, dla którego to ja otwieram tę sesję, już znacznie mniej mi się podoba – z właściwym sobie poczuciem humoru rozpoczęła obrady prowadząca.

Porządek obrad dotyczył głównie złożenia ślubowania oraz wyboru przewodniczącego. Kandydatem Platformy Obywatelskiej był wieloletni radny Ryszard Szufel. Opozycja udzieliła warunkowego poparcia:

  • Udzielimy poparcia temu kandydatowi, gdyż traktujemy to jako standard, ale mamy jednak nadzieję, że Komisją Rewizyjną będzie w tej kadencji kierował ktoś z opozycji –

przedstawił stanowisko opozycji Henryk Bieńkowski.  Przypomnijmy, że Ryszard Szufel głosami 19 „za” przy jednym sprzeciwu objął funkcję przewodniczącego VI kadencji Rady Miasta Kołobrzeg. Kolejne, drugie posiedzenie zwołano na czwartek, 9 grudnia.

Żaneta Czerwińska, tygodnik “Kulisy Kołobrzeskie” 6.12.2010r.