2010: Druga tura za nami i pozostałe wyniki

W niedzielę, 5 grudnia,  w drugiej turze wyborów wybraliśmy prezydenta Kołobrzegu. Znaczną przewagą  – ponad trzech tysięcy głosów – prezydentem został Janusz Gromek.

Frekwencja wyborcza na terenie Kołobrzegu była znacznie mniejsza niż dwa tygodnie temu. Do urn poszło niespełna 35% uprawnionych do głosowania i jest to 13 procent mniej niż 21 listopada. Dotychczasowy prezydent Janusz Gromek zwyciężył we wszystkich komisjach wyborczych, pokonując przeciwnika Henryka Bieńkowskiego różnicą 3.624 głosów. To zdecydowana przewaga – przypomnijmy, że cztery lata temu prezydent Janusz Gromek pokonał tego samego przeciwnika różnicą niespełna stu głosów. Łącznie we wszystkich obwodach wyborczych prezydent Janusz Gromek uzyskał 8.323 głosów, co dało łącznie niemal 64% poparcia. Największe poparcie Janusz Gromek otrzymał w lokalu nr 22 w Radzikowie (ponad 78%) oraz w obwodzie zamkniętym w szpitalu (ponad 80%).

Platforma Obywatelska oczekiwała na te wyniki w lokalu Mosquito. Niemal godzinę po zamknięciu lokali wyborczych wszystko było jasne: prezydentem na następne cztery lata został Janusz Gromek. Łącznie Platforma Obywatelska na terenie miasta i powiatu Kołobrzeg zdobyła niemal pełnię władzy: posiada większość w Radzie Miasta, Radzie Powiatu, Sejmiku Zachodniopomorskim i już obecnie w osobie prezydenta Janusza Gromka.

  • Teraz już jestem uspokojony, samopoczucie jest rewelacyjne i cóż: Gromek do roboty! – na bieżąco skomentował wyniki wyborów prezydent Janusz Gromek.

Niezależny kandydat opozycji Henryk Bieńkowski uzyskał 4.697 głosów, co dało łącznie ponad 36% poparcia.

 


Nowym wójtem Ustronia Morskiego, w wyniku drugiej tury wyborów, został dotychczasowy wicestarosta Jerzy Kołakowski, pokonując dotychczasowego, wieloletniego wójta Stanisława Zielińskiego. Nowym- starym wójtem Gminy Kołobrzeg został ponownie Tadeusz Kowalski.

Druga tura w powiecie

Na Jerzego Kołakowskiego głosowało 957 mieszkańców Ustronia Morskiego i uzyskując niemal 52% poparcia pokonał faworyta wyborów w Ustroniu Morskim, Stanisława Zielińskiego. W Ustroniu Morskim – jak od wielu lat – odnotowano też najwyższą frekwencję wyborczą. – Jestem ogromnie usatysfakcjonowany wynikiem wyborów – na gorąco skomentował wynik nowy wójt Jerzy Kołakowski. – To naprawdę ogromna satysfakcja wygrać z tak wybitnym przeciwnikiem, jakim był Stanisław Zieliński. Wiem, że były różne głosy, straszono moją osoba, ale zapewniam, że nie ma się czego obawiać. Powiem szczerze, że bardzo cieszę się wygraną. Ubolewam jedynie nad tym, że muszę się pożegnać ze starostwem, pracowałem tam wiele lat, wręcz „dopieściłem” nasz urząd, ale teraz starosta musi dobrać nowy Zarząd – dodał J. Kołakowski, który dodatkowo, mając większość w Radzie Gminy, raczej ma komfortową sytuację sprawowania funkcji wójta.

Inaczej wygląda sytuacja w Gminie Kołobrzeg – tutaj wójtem został dotychczasowy włodarz Tadeusz Kowalski, który nie ma większości w Radzie. Na Tadeusza Kowalskiego głosowało 1570 mieszkańców. Dało to niemal 58% poparcia i zapewniło zwycięstwo nad kandydatem Jerzym Wolskim z Platformy Obywatelskiej.


Nowy wójt Siemyśla

Druga tura wyborów przyniosła rozstrzygnięcie również w Siemyślu. Tu zwycięzcą został Marek Dołkowski, reprezentujący Komitet Wyborczy Wyborców dla Przyszłości Gminy. Marek Dołkowski otrzymał 683 głosy, co dało łącznie niemal 57%. O fotel wójta walczył z dotychczasowym włodarzem Zenonem Malinowskim, ten jednak uzyskał 521 głosów. Frekwencja w gminie wyniosła niemal 44%.


Zmiany w Radach

Po drugiej turze wyborów nastąpią zmiany w składach członkowskich Rady Miejskiej oraz Rady Powiatu. W miejsce Janusza Gromka mandat radnego obejmie Wiesław Parus – osoba z wieloletnim doświadczeniem samorządowym. W Radzie Powiatu w miejsce Jerzego Kołakowskiego, który wygrał w wyborach w Ustroniu Morskim, mandat radnego obejmie Ariusz Kwieciński. – To osoba, którą bardzo dobrze znam, mój przyjaciel i będę go wspierał w pracach Rady – zapewnił Jerzy Kołakowski, nowy wójt gminy Ustronie Morskie.