Mijająca kadencja Rady Miejskiej – jaka była?

– Zamykam pięćdziesiąte drugie posiedzenie Rady Miejskiej w Kołobrzegu – tymi słowami we wtorek, 9 listopada, Urszula Dżega – Matuszczak przewodnicząca RM  zakończyła kadencję Rady Miejskiej. Były prezenty, kwiaty, podsumowania, część merytoryczna oraz uroczysta.

Ostatnie w tym składzie osobowym posiedzenie Rady Miejskiej rozpoczęło się wręczeniem kwiatów dla prezydenta miasta oraz wszystkich radnych. Dzięki obecności Mariana Króla, prezesa poznańskiego Stowarzyszenia im. H. Cegielskiego, prezydent miasta Janusz Gromek otrzymał odznaczenie Stowarzyszenia z łacińską nazwą „Praca wszystko zwycięża”.

  • Przyjechaliśmy tu wyrazić uznanie za to, co prezydent robi dla Kołobrzegu i PoznaniaTo zasługa wasza i poprzedniej kadencji. Wasze miasto nabiera przyjaznego rozwoju dla przyjezdnych – uzasadnił prezes Stowarzyszenia.  – My do nich po naukę, oni do nas po wypoczynek, ta współpraca układa się znakomicie – podsumował prezydent J. Gromek.

Po części merytorycznej, w której podjęto szereg uchwał – w tym dotyczącą przekazania środków na zakup insygniów władzy dla gminy Gościno – rozpoczęła się część uroczysta ostatniej sesji tej kadencji Rady Miejskiej.

Kończąca się piąta kadencja Rady Miejskiej obejmowała lata 2006-2010. 21 radnych rozpoczęło pracę 27 listopada 2006 roku – na pierwszej sesji ślubowanie złożyło 19 radnych, wybrano Urszulę Dżega – Matuszczak na przewodniczącą Rady. 1 grudnia 2006 roku  ślubowanie złożył prezydent miasta Janusz Gromek. W Radzie działały trzy kluby radnych: Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości z Centroprawicą Razem, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, działalność prowadziło 6 stałych komisji.

W trakcie tej kadencji miały miejsce uroczyste obchody ważnych wydarzeń historycznych, takich jak wspólne posiedzenie Rady Miejskiej i Rady Powiatu w 20 rocznicę odzyskania wolności i upadku komunizmu. W okresie mijającej kadencji Rada odbyła 52 sesje, podjęto 728 uchwał. Frekwencja na sesjach była wysoka. Komisje odbyły łącznie 791 posiedzeń. Rada zajmowała się między innymi problemami z zakresu spraw gospodarczych, finansów publicznych oraz inwestycji miejskich. Uchwalono również Strategię Rozwoju Miasta Kołobrzeg do roku 2020, Strategię Rozwoju Turystyki w mieście Kołobrzeg, Strategię Rozwoju Kultury w Kołobrzegu do roku 2020 oraz inne programy operacyjne.

  • Realizacja wszystkich uchwał stanowi wyzwanie nie tylko dla obecnej, ale także dla następnej rady –  stwierdziła w swoim ostatnim tej kadencji przemówieniu przewodnicząca Urszula Dżega – Matuszczak. – Co roku uchwalano budżet miasta, pracowaliśmy razem dyskutując na komisjach, klubach i sesjach. Nie zawsze mieliśmy jednakowe zdanie, i to dobrze. Staraliśmy się rozważnie i rozsądnie podchodzić do problemów, proponowanych podwyżek opłat i podatków lokalnych, czynszów, gospodarowania mieniem komunalnym. Nie sposób wymienić wszystkich, którym chciałabym dzisiaj podziękować za współpracę, życzliwość i wsparcie. Wszystkim serdecznie dziękuję.

Ostatnie przemówienie wygłosił również prezydent miasta Janusz Gromek:

  • To były lata pracy mojej, ale też kołobrzeżan. Chciałbym podziękować i radzie, i urzędnikom, spółkom za to, co zrobiliśmy razem. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego! 

Radni otrzymali kwiaty, list z podziękowaniami za pracę i aktywność oraz prezent w postaci dwóch książek: „Moje lata sześćdziesiąte” oraz „Kiedy wszystko było pierwsze” autorstwa Jerzego Patana. Posiedzenie zakończył wspólny obiad dla wszystkich radnych.

Kolejna – szósta –  kadencja Rady Miejskiej w Kołobrzegu rozpocznie się po wyborach 21 listopada. Najprawdopodobniej pierwsze organizacyjne posiedzenie odbędzie się w pierwszych dniach grudnia.

Żaneta Czerwińska Kulisy Kołobrzeskie, 9.11.2010.