S. KARPINIUK: KWESTIONARIUSZ

Sebastian Karpiniuk

Data i miejsce urodzenia4.XII. 1972 Kołobrzeg

Znak zodiaku: Strzelec

Wykształcenie: wyższe prawnicze, ostatni rok aplikacji radcowskiej

Stan cywilny: kawaler

Stan majątkowy: współwłaściciel własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, 5-letni Citroen Saxo, za który jeszcze przez dwa lata płacone będą raty.

Kariera i przynależność polityczna: w 1993 roku wstąpił do Kongresu Liberalno- Demokratycznego Donalda Tuska. Po połączeniu KLD z Unią Demokratyczną automatycznie stał się członkiem Unii Wolności. W 2001 roku z Donaldem Tuskiem i pozostałą częścią KLD wstąpił do Platformy Obywatelskiej, której najpierw był pełnomocnikiem  w powiecie, a od 2002 roku jest przewodniczącym tej partii w powiecie kołobrzeskim. Jednocześnie nadal pełni funkcję wiceprzewodniczącego Regionu Zachodniopomorskiego Młodych Demokratów.

Przebieg pracy zawodowej: w latach 1997-1998 pełnił funkcję rzecznika prezydenta miasta Kołobrzegu. Od 1998 roku do chwili obecnej pracuje w kancelarii prawniczej jako aplikant radcowski. Od 1998 roku jest również radnym Rady Miejskiej. Od 2002 roku pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Prawa, a od 19 listopada 2002 – przewodniczącego Rady Miejskiej.

 Zainteresowania: sport, w szczególności piłka nożna, historia – 20-lecie międzywojenne

– Pierwsze dwa miesiące funkcjonowania nowej Rady Miejskiej można określić jako jedną wielką debatę nad tak zwaną opłatą klimatyczną. Ostatecznie osiągnięto porozumienie i zniżono te stawki.

– Ustawodawca, drastycznie obniżając dochody gmin z tytułu podatku od nieruchomości podmiotów świadczących działalność gospodarczą w zakresie usług zdrowotnych, widząc w tym zagrożenie dla budżetów lokalnych, chciał zrekompensować ten uszczerbek, proponując gminom uzdrowiskowym zwiększenie o 200% górnej stawki, czyli tak zwaną taksę klimatyczną, czyli opłatę miejscową. 90 procent gmin skorzystało z tej możliwości, w tym również na sesji 10 grudnia ubiegłego roku kołobrzeska Rada Miejska. Bardzo wartościowa okazała się debata publiczna z zainteresowanymi środowiskami, czyli Regionalnym Stowarzyszeniem Turystyczno- Uzdrowiskowym, przedstawicielami prywatnych kwater oraz gestorem campingu. Dziś wydaje się, że doszliśmy do racjonalnego kompromisu z pewną wizją dotyczącą przyszłości sfery turystyczno-uzdrowiskowej.

– Pana ugrupowanie – CentroPrawica RAZEM – złożyło sprawozdanie z kampanii wyborczej. Po ujawnieniu tego sprawozdania pojawiły się komentarze odnośnie kwot wpłacanych przez niektórych członków ugrupowania, którzy obecnie zasiadają czy to w radach nadzorczych, czy też zajmują ważniejsze stanowiska w mieście..

-Jako jedno z niewielu ugrupowań rozliczyliśmy się w terminie, składając sprawozdanie finansowe. Zasadą w naszym komitecie wyborczym było wpłacenie przez każdego z kandydatów na radnych 750 złotych na rzecz wspólnej kampanii wyborczej. W zasadzie nie mieliśmy żadnych istotnych źródeł dofinansowania zewnętrznego. Zgodnie z przepisami ustawy, jedna osoba mogła wpłacić 11 tysięcy złotych.

-Pojawiły się też komentarze odnośnie wymiany członków rad nadzorczych w Kołobrzegu.

-Obecnie prezydent pełni jednoosobową funkcję Zgromadzenia Wspólników wszystkich spółek miejskich i robienie zarzutu z wymiany członków RN jest oczywistym nieporozumieniem. W biurze prezydenta dla wszystkich zainteresowanych są dostępne nazwy osób desygnowanych do Rad Nadzorczych przez panów Błaszczyka i Błaszczuka w 1998 roku i w 90 procentach są to członkowie SLD, a w 10 procentach – osoby, które startowały z list SLD. Z tego tytułu w 1998 roku nikt nie robił spektaklu poruszenia, uznaliśmy to za kampanię poprzedniego Zarządu Miasta.

-Jak funkcja przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęła na Pana życie osobiste, charakter…? Czy posiadanie władzy w mieście w młodym wieku, zmieniło Pana pogląd na życie?

-Od początku mojego funkcjonowania jako radny byłem bez ograniczeń dostępny w każdej sprawie dla każdego mieszkańca naszego miasta. Obecnie najważniejszą dla mnie sprawą jest zakończenie  mojej drogi zawodowej, którym jest uzyskanie statusu radcy prawnego. Politykiem – w tym przewodniczącym Rady Miejskiej się bywa – a zawód można wykonywać do końca swojej aktywności intelektualnej.

Spisała: Żaneta Czerwińska, Kulisy Kołobrzeskie 31.03.2003r.