Komputerowy mandat radnego

Oficjalne ogłoszenie wyników głosowania do Rady Powiatu wywołało emocje ze strony kołobrzeskiej „Samoobrony”. Według wcześniej podawanych nieoficjalnych wyników do Rady dostał się Czesław Andziak, dając Samoobronie o jeden mandat więcej. Tymczasem oficjalne wyniki podały, że radnym został Paweł Pawlak z CentroPrawicy RAZEM. Choć obaj kandydaci mieli tę samą ilość głosów,  o wyborze  zadecydował system komputerowy.

Według oficjalnych wyników w 19-osobowej Radzie Powiatu, 9 mandatów dla  SLD-UP zapewnili (w nawiasach ilość uzyskanych głosów): Stanisław Fijałkowski (345), Ryszard Ławrynowicz (515), Robert Lepa (347), Antoni Szarmach (454), Marek Panas (327), Włodzimierz Adam (365), Jacek Woźniak (350), Wiesław Seta (371), Edward Antolak (477)CentroPrawicy RAZEM przypadło 6: Ewa Giza (372), Maria Storczyk (306), Teresa Stępowska (246) Roman Ciarka (287), Jerzy Kołakowski (617), Paweł Pawlak(385). Wobec wyboru tego ostatniego Samoobrona ma dwa mandaty: Adama Gromka (221)  i Ariusza Kwiecińskiego (444), dwóch swoich przedstawicieli  ma także PSL: Grażynę Bugaj (369) i Mikołaja Kuczniera (298). Komputerowy wynik nie spodobał się kołobrzeskiej Samoobronie, która zamierza złożyć protest w tej sprawie.

  • Mamy na to czternaście dni i na pewno to zrobimy – zapewnił Grzegorz Tomczyk  z kołobrzeskiej „Samoobrony”. – Według ordynacji wyborczej musimy uzyskać wynik wyborczy, a nie może tego zrobić komputer! Moim zdaniem Komisja powinna poprosić  dwóch kandydatów i w ich obecności dokonać losowania. Nie dopełniono tego obowiązku. 

G. Tomczyk powołał się na precedens, który miał miejsce w pierwszych wyborach samorządowych i na ten precedens zamierzają się powołać przy składaniu protestu.

  • Nie odbyło się żadne losowanie – informuje Mirosław Kielnik, zastępca przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej. – Po wprowadzeniu do systemu  wyników głosowania komputer wskazał zwycięzcę na podstawie zliczonych głosów w okręgu numer pięć. Nie miała tu miejsca żadna szczególna sytuacja. Gdyby jakiekolwiek losowanie miało miejsce, oczywiście obaj kandydaci byliby zaproszeni, tak jak losowanie numerów list odbyło się w obecności pełnomocników. Nie ma tu żadnej sensacji, ale oczywiście Samoobrona ma prawo do złożenia protestu.

Jednak w środę, 6 listopada, w obecności pełnomocników komitetów wyborczych dokonano losowania pomiędzy dwoma kandydatami i los ponownie wskazał na mandat Pawła Pawlaka.

  Zanim ogłoszono oficjalne wyniki, nowi radni już spekulowali na temat ewentualnych koalicji. Jako pierwszy zebrał się klub radnych SLD, który – zważywszy na ilość mandatów- był pewien, że władzę w powiecie sprawować będzie samodzielnie, ewentualnie wspólnie z PSL. Nie jest to jednak takie pewne, a wielu nowowybranych radnych wstrzymuje się z podjęciem koalicyjnych decyzji do  czasu wyboru prezydenta miasta. Nie jest pewne również, czy wszyscy radni przystąpią do klubów ugrupowań, z których startowali. Układ koalicyjnych  sił w powiecie będzie więc dokładnie znany po 10 listopada.

Żaneta Czerwińska GK 6.11.2002r.