S. KARPINIUK: BĘDĘ REPREZENTOWAĆ WSZYSTKICH

We wtorek, 19 listopada 2002 r., podczas sesji Rady Miejskiej wybrano nowego przewodniczącego Rady. Po raz pierwszy zaszczyt pełnienia tej funkcji przypadł mężczyźnie – przewodniczącym czwartej kadencji Rady Miejskiej został Sebastian Karpiniuk: 29-letni radny (4 grudnia skończy 30 lat), wykształcenie wyższe prawnicze, magister prawa. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie jest na ostatnim roku aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie. Ukończył podyplomowe studia strategiczne zarządzanie organizacją w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu IKM w Kołobrzegu. Po powrocie ze studiów w latach 1997-1998 pełnił funkcję rzecznika prasowego prezydenta miasta Kołobrzegu Henryka Bieńkowskiego. Od 1998 roku jest radnym, w roku 2002 objął funkcję przewodniczącego Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej. Jest przewodniczącym Platformy Obywatelskiej w powiecie.

Gazeta Kołobrzeska: Po wielu nerwowych sytuacjach podczas pierwszej sesji Rady Miejskiej zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami został Pan wybrany przewodniczącym.

 Sebastian Karpiniuk: Henryk Bieńkowski, prezydent – elekt, zgodnie z interpretacją ustawy – dokonanej przez Państwową Komisję Wyborczą- zrzekł się mandatu radnego przed sesją RM nie składał ślubowania jako radny, zgodnie z artykułem 190 i 194 ordynacji wyborczej do samorządu. W jego miejsce następny radny może wejść dopiero na następnej sesji. W tej sytuacji koalicja CentroPrawica RAZEM- Samoobrona dysponowała podczas pierwszej sesji  zaledwie dziesięcioma głosami na dwudziestu uczestniczących. Dziewięć głosów należało do SLD, z tego tytułu decydujący głos miał radny Włodzimierz Dębiec. Wynik głosowania na moją kandydaturę 11:9 świadczy, że radny Dębiec zdecydował poprzeć kandydata CentroPrawicy. SLD podjęło desperacką próbę rozbicia jedności CPR proponując kandydaturę Janusza Gromka na przewodniczącego RM. Radny Gromek zachował się lojalnie wobec własnego ugrupowania i odmówił, wobec czego SLD zgłosiło kandydata Czesława Klimczaka. Były też problemy natury formalno – prawnej, w jaki sposób przeprowadzić głosowanie – ustawa o samorządzie gminnym i statut nie precyzuje tak szczegółowych zagadnień i ostateczne zdanie – zgodnie ze statutem – przekazano komisji skrutacyjnej.

GK: Zanim rozpoczęło się głosowanie, radny Ryszard Leszczyński zadał Panu pytanie, czy jako przewodniczący RM będzie Pan reprezentował interesy swojej partii czy wszystkich ugrupowań. Było to pytanie chyba trochę dziwne, radny Leszczyński mógł je równie dobrze skierować do swojej sąsiadki, radnej Krystyny Strzyżewskiej i spytać, jak godziła funkcję przewodniczącej, będą członkiem SLD…

S.K:  Rzeczywiście, funkcja przewodniczącego zobowiązuje do miarkowania własnych poglądów, a rola ta jest wyraźnie określona w ustawie o samorządzie gminnym i poza ramy tam określone nie zamierzam wykraczać. Moim zadaniem jest moderowanie dyskusji radnych podczas sesji tak, żeby można było podejmować szybko, sprawnie i skutecznie  uchwały ważne z punktu widzenia każdego mieszkańca naszego miasta.

GK: Czym zajmie się Rada na najbliższej sesji?

S.K:  Bardzo pilną sprawą jest przyjrzenie się przygotowanemu przez poprzedni Zarząd projektowi budżetu miasta. W biurze Rady Miasta znajduje się kilka spraw, które również wymagają podjęcia na najbliższej sesji. Ponadto dokończymy wybory personalne- wybierzemy wiceprzewodniczącego Rady, przewodniczących Komisji, składy osobowe, odbędzie się też ślubowanie nowej radnej. Najbliższa sesja odbędzie się prawdopodobnie na początku grudnia, gdyż zgodnie ze statutem radni muszą otrzymać przygotowane już materiały na dziesięć dni przed sesją.

Rozmawiała: Żaneta Czerwińska, “Gazeta Kołobrzeska”  16.11.2002r.