Radny przestępcą!

Powinien zwrócić mandat?

Świeżo zaprzysiężony radny Rady Powiatu, Adam G., ma za sobą wyrok skazujący go na karę roku  pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Został oskarżony o wyłudzenie kredytu na zakup sprzętu komputerowego  na podstawie fałszywego zaświadczenia o zatrudnieniu.

Sprawa miała miejsce dwa lata temu.  Używając jako autentycznego, wcześniej podrobionego przez siebie zaświadczenia o zatrudnieniu w kancelarii adwokackiej, podpisał umowę o kredyt w wysokości 5.598,96 złotych, wprowadzając tym sprzedawcę, pośrednika i bank kredytujący w błąd. Obecny radny zakupił wtedy komputer, skaner i nagrywarkę. Akt oskarżenia wpłynął  do sądu we wrześniu 2000 roku, dwa miesiące później  wydany został wyrok – za ten czyn Adam G. został skazany na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem tej kary na okres dwóch lat. Apelacja nie została wniesiona. Termin zawieszenia kary minął 17 listopada bieżącego roku, jednak dopiero po upływie sześciu miesięcy od tej daty wyrok ulegnie zatarciu. Pod względem prawa dopiero za pół roku radny będzie niekaralny, na dziś faktem jest, że dopuścił się przestępstwa, o czym osoby oddające na niego głos w wyborach samorządowych na pewno nie wiedziały.

Żaneta Czerwińska, GK 15.11.2002r.