Inauguracyjna sesja RM

We wtorek, 19 listopada, w sali koncertowej ratusza odbyła się pierwsza sesja czwartej kadencji Rady Miasta. Po niepotrzebnych zawirowaniach ze strony przewodniczącego opozycyjnego klubu radnych SLD, przewodniczącym Rady został Sebastian Karpiniuk.

Jak na uroczystą sesje przystało, przybyło wielu zaproszonych gości. Obrady rozpoczęła Jadwiga Maj. Po odczytaniu roty, radni kolejno złożyli ślubowanie. Prowadząca bukietem kwiatów podziękowała odchodzącemu prezydentowi Zbigniewowi Błaszczukowi  za całoroczną pracę. Po zaprzysiężeniu podobnie postąpił nowy prezydent miasta Henryk Bieńkowski. Kolejnym punktem uroczystej sesji był wybór przewodniczącego RM. Klub radnych  CentroPrawica RAZEM- Samoobrona zaproponował kandydaturę Sebastiana Karpiniuka. Radny Czesław Klimczak z klubu radnych SLD-UP zgłosił swojego kandydata, którym był radny Janusz Gromek, co wywołało szmer zaskoczenia i niezadowolenia na sali.

  • Dziękuję za takie zaufanie, ale na dziś dziękuję, nie przyjmuję propozycji kandydowania. Mamy reformę oświaty  i chciałbym mocno popracować w szkole. Przykro mi jest, ale w innym czasie – wyjaśnił powody swojej odmowy  Janusz Gromek.

Radny Ryszard Leszczyński z klubu SLD-UP zgłosił kontrkandydata, którym był Czesław Klimczak. Wybrano komisję skrutacyjną i… rozpoczęły się kłopoty ze strony przewodniczącego klubu SLD –UP Zbigniewa Błaszczuka, który zasugerował, że krzyżyk w głosowaniu tajnym należy postawić przy każdym nazwisku na karcie do głosowania – czy głosuje się „za”, „przeciw” czy wstrzymuje się od głosu.

  • Nie chcielibyśmy zaskarżać tego głosowania do wojewody – tłumaczył radny Błaszczuk.

Poproszony o opinię radca prawny zdecydował, że należy postawić tylko jeden krzyżyk.

  • Ale należy wyrazić swój stosunek do każdego kandydata w głosowaniu – argumentował Z. Błaszczuk, i z taką argumentacją zgodził się radca prawny, zmieniając wyrażone wcześniej zdanie. –  Po co radny Błaszczuk, na sesji niejako uroczystej, wprowadza te wątpliwości to ja nie wiem! – wyraził swoją opinię radny Ryszard Szufel.

Ostatecznie zadecydowała komisja skrutacyjna i w głosowaniu tajnym okazało się, że 11 głosami „za” przy 9 sprzeciwiającym się nowym przewodniczącym czwartej kadencji Rady Miejskiej został Sebastian Karpiniuk.

  • Będę tę funkcję pełnił dla całego miasta, którego przedstawiciele zasiadają w Radzie Miejskiej  – zapewnił nowy przewodniczący.  

art.wł.w tygodniku “Gazeta Kołobrzeska”  15.11.2002r.