Prezydencki wynik Karpiniuka, czyli powyborcze mandaty

W minioną niedzielę wybraliśmy nowe władze samorządowe. Choć przed nami druga tura bezpośrednich wyborów prezydenta, wiemy na pewno,  kto zasiądzie w Radzie Powiatu i Radzie Miejskiej. 

O fotel prezydenta miasta walczyć będzie Henryk Bieńkowski oraz Zbigniew Błaszczuk. Procentowa przewaga H. Bieńkowskiego była znaczna – tuż po północy w dziesięciu lokalach wyborczych prowadził średnio  dwudziestoma procentami. W ostatecznym wyniku H. Bieńkowski uzyskał  36 procent poparcia – 5.175 głosów,  a obecny prezydent – 31 procent, czyli 4.354 głosów.

  • To był pierwszy etap bitwy o fotel prezydenta, bardzo dziękuję wszystkim, którzy głosowali na moją osobę  i bardzo proszę wszystkich o udział w drugiej turze- powiedział H. Bieńkowski. – Jestem przygotowany, mogę merytorycznie dyskutować nad każdym punktem swojego programu. Wiem, jak dobrze i efektywnie zarządzać miastem, ale przede wszystkim umiem słuchać ludzi i współdziałać z nimi tak, aby osiągnąć cele. Obawiam się tylko, że obecny prezydent będzie stosował brudną kampanię, czyli zarzucał niewiedzę, niski poziom inteligencji, czyli tak, jak to  czynił  do tej pory.   

Obecny prezydent na gorąco w noc wyborczą nie chciał udzielać żadnych oficjalnych komentarzy, pokusił się o to przy okazji wizyty burmistrza Philippe Pivin. Również podziękował wszystkim, którzy oddali na niego swój głos.

  • Do czasu drugiej tury ja i moje ugrupowanie  będziemy starali się przekonać wszystkich do naszego programu. Wolałbym startować z innego pułapu, ale póki co jestem zadowolony. 

Słaby wynik kołobrzeskiej  lewicy prezydent tłumaczył spadkiem poparcia w całym kraju; w porównaniu z wyborami parlamentarnymi spadło ono o około 10%.

  • Tak naprawdę druga runda zadecyduje, jakie ugrupowanie będzie rządzić – to, które będzie miało prezydenta. 

Obecny prezydent już zaznaczył, że jest po rozmowach z niektórymi członkami „Samoobrony” i ma obiecane przez nich poparcie dla swojej kandydatury. Lider kołobrzeskiej „Samoobrony”  Marek Sobczak jednak tych informacji nie potwierdza:

  • Jego ostatnią szansą jest robić cokolwiek! Być może pojedynczej osobie obiecał jakąś „marchewkę” i na to się powołuje, ale mówi rzeczy, które są nielogiczne! Nie po to na naszych plakatach zaznaczaliśmy, że polityka gospodarcza prowadzona przez osobę obecnego prezydenta i ekipę rządzącą do tej pory  jest naszym zdaniem zdradą i sabotażem gospodarczym, żeby teraz z przyczyn koniunkturalnych „Samoobrona” popierała jego osobę. Absolutnie jest to wykluczone. 

Zdaniem Błaszczuka nowa rada może nie przetrwać  całej kadencji:

  • Możliwe jest przecież referendum…
Rada Powiatu

Do momentu oddania gazety do druku nie były znane oficjalne wyniki wyborów do Rady Powiatu. Z powodu awarii systemu komputerowego nadal nie można było uzyskać informacji o ilości zdobytych głosów przez kandydatów. Nieoficjalnie natomiast radnymi powiatowymi zostali: Robert Lepa, Stanisław Fijałkowski, Ryszard Ławrynowicz, Antoni Szarmach, Marek Panas, Włodzimierz Adam, Jacek Woźniak, Edward Antolak, Wiesław Seta, Adam Gromek, Mariusz Kwieciński, Teresa Stępowska, Maria Storczyk, Roman Ciarka, Ewa Giza, Jerzy Kołakowski, Grażyna Bugaj, Edward Andziak oraz Mikołaj Kucznier.

Rada Miejska 

W Radzie Miejskiej największą ilość głosów (w historii Rady Miejskiej nikt jeszcze takiego wyniku nie osiągnął)  zdobył Sebastian Karpiniuk – 686.

Pozostałe mandaty zdobyli (w porządku alfabetycznym, w nawiasach ilość głosów): Henryk Bieńkowski (475), Zbigniew Błaszczuk (598), Włodzimierz Dębiec (97), Janusz Gromek (514), Marek Hok (134), Czesław Klimczak (173), Ryszard Leszczyński (340), Jadwiga Maj (160), Andrzej Mielnik (171) Joanna Nowicka (124), Wiesław Parus (132), Kazimierz Ratajczyk (226), Jacek Sobański (163), Marek Sobczak (287), Krystyna Strzyżewska (386), Maria Sudnikowicz (135), Ryszard Szufel (373) Stanisław Tomczak(376), Bogusław Ulan (91), Dariusz Zawadzki (145). 9 mandatów uzyskała koalicja SLD- UP, 8 przypadło dla CentroPrawicy RAZEM, 3 dla Samoobrony i jeden dla Komitetu „My Mieszkańcy”.

Gmina Kołobrzeg

Zdecydowane zwycięstwo odniósł dotychczasowy wójt Tadeusz Kowalski, uzyskując 1731 głosów. W Radzie Gminy zasiądzie 7 radnych z KW Wspólnota, 3 z PSL, i po jednym z SLD- UP, Samoobrony, CentroPrawicy RAZEM, Razem dla Zieleniewa oraz Wspólny cel Dźwirzyno.

Dygowo

W drugiej turze o fotel wójta zmierzy się  Marek Zawadzki (Komitet Wyborczy „Nasza Gmina – nasz Dom”) z Januszem Kilińskim (SLD- UP). Rada Gminy będzie liczyła 15 radnych. KW Nasza Gmina – Nasz Dom zdobył 6 mandatów, SLD- UP – 3, PSL- 2, tyle samo przypadło dla Gminnego Forum Wyborczego i po jednym otrzymało sołectwo Czernin oraz KW „Inicjatywa”.

Gościno

Tu również czeka druga tura walki o fotel wójta. Zmierzą się w niej dotychczasowy wójt Marian Sieradzki oraz Henryk Kossakowski. Do Rady Gminy – również piętnastoosobowej- weszło 6 radnych z KW Nasza Wspólnota, 4 z PSL, 1 z SLD oraz 4 indywidualnych.

Siemyśl

Tu obejdzie się bez drugiej tury. Zdecydowaną większością głosów wygrał Zenon Malinowski  z Komitetu Wyborczego „Wspólnie dla Gminy Siemyśl”.

Ustronie Morskie

Wybory wójta wygrał Stanisław Zieliński, sprawujący tę funkcję już od dwudziestu lat (wcześniej był naczelnikiem gminy). 8 mandatów zdobył KWW „Razem dla Gminy”, 6 przypadło dla KW „Nasza Gmina” i jeden dla Andrzeja Basarada, startującego z własnego komitetu.

Rymań

W Rymaniu w drugiej turze zmierzą się Tadeusz Wojtkiewicz oraz obecny wójt Jerzy Stefanowicz.  W Radzie Gminy 4 mandaty zdobył PSL,  KWW Leszczyn- Mierowo-1, SLD- UP- 3,  KWW „Przyszłość”-2, „Nasza Gmina” – 2, „Samoobrona” – 1 oraz dwa mandaty dla radnych z indywidualnych komitetów.

Żaneta Czerwińska, Gazeta Kołobrzeska , 25.10.2002r.