Porozumienie PO i PiS

„Platforma Obywatelska” oraz „Prawo i Sprawiedliwość” w Kołobrzegu zawarły porozumienie wyborcze w sprawie wyborów do rad gmin powiatu kołobrzeskiego, Rady Miasta Kołobrzeg, Rady Powiatu Kołobrzeg, prezydenta naszego miasta i wójtów gmin powiatu.

Podstawą porozumienia są zapisy umowy wyborczej zawarte w czerwcu przez władze naczelne obu partii w Warszawie. W warunkach lokalnych wyszczególniono między innymi odnowienie i uzdrowienie samorządu terytorialnego zgodnie z ideami pierwotnej ustawy o samorządzie gminnym, konsekwentne eliminowanie korupcji i nepotyzmu oraz towarzyszącej tym zjawiskom bezkarności władzy sprawowanej przez SLD, zapewnienie wysokiej kompetencji wybieranych władz  samorządowych oraz należyte przygotowanie zawodowe  kadr do obsługi samorządów i funkcjonowania ich  po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

PO oraz PiS powołały Komitet Programowy oraz  Komitet Wyborczy, który zatwierdzi Kartę Wyborczą – Zobowiązanie odbudowy samorządu lokalnego i regionalnego. W skład prezydium Komitetu weszli: pełnomocnik PiS Antoni Storczyk oraz przewodniczący PO Sebastian Karpiniuk. To właśnie Komitet powoła zespoły programowe, które opracują szczegółowo Kartę Wyborczą oraz ustali wewnętrzne zasady finansowe kampanii wyborczej – zgodnie z ordynacją wyborczą – i powoła pełnomocnika finansowego. Zadaniem Komitetu będzie również sporządzenie listy wspólnych kandydatów do samorządów i przedstawi do akceptacji Zarządów Wojewódzkich PO i PiS.

  • Rozpoczęło się porządkowanie w centroprawicowej stronie politycznej Kołobrzegu – stwierdził S. Karpiniuk. – Istotnym etapem zjednoczenia kołobrzeskiej centroprawicy jest podpisane porozumienie wyborcze. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami następnym etapem będą rozmowy o wystawieniu wspólnej listy PO, PiS oraz RdK. Powoli, ale konsekwentnie  realizuje się scenariusz pierwszego po 1990 roku wspólnego startu całej kołobrzeskiej centroprawicy. 

art.wł.w tygodniku “Gazeta Kołobrzeska” , 5.08.2002r.