Władze wojewódzkie Młodych Demokratów

W sobotę odbył się Zjazd Regionu Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. SMD podpisało umowę partnerską z Platformą Obywatelską. Na Zjeździe dokonano wyborów władz województwa zachodniopomorskiego Stowarzyszenia. Wiceprzewodniczącym Zachodniopomorskiego SMD został Sebastian Karpiniuk. Ze względu jednak na określony  w statucie wiek członków Stowarzyszenia jest to ostatni rok pracy radnego Karpiniuka jako członka „młodzieżówki” PO. Kadencja jest dwuletnia, ale dla miasta Kołobrzeg miejsce w wojewódzkich władzach pozostanie zarezerwowane.

  • W Kołobrzegu są godni następcy i następczynie do pełnienia funkcji we władzach regionu -powiedział S. Karpiniuk.

art.wł.w tygodniku „Gazeta Kołobrzeska” 6.02.2002r.