Nowy prezydent i nowe kryteria dodatków płacowych

Wynagrodzenie nowego prezydenta miasta wymagało podjęcia oddzielnej uchwały. I nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie to, że już  na samym początku urzędowania  nowy prezydent otrzymał dodatek specjalny, przyznawany zazwyczaj po roku pracy lub w innych szczególnych przypadkach.

Wynagrodzenie Zbigniewa Błaszczuka jako prezydenta miasta wynosi 8.867,65 zł brutto. Dodatek specjalny przyznano w wysokości 1.260,65 zł. Opozycyjni radni natychmiast zgłosili zastrzeżenia co do przyznania owego dodatku.

  • Pamiętam dyskusję nad przyznaniem dodatku specjalnego dla poprzedniego prezydenta – stwierdził radny Ryszard Szufel. – Po raz pierwszy został ten dodatek przyznany w roku obchodów rocznicy powstania biskupstwa, na rok czasu. Szeroko dyskutowaliśmy nad kolejnym przyznaniem tego dodatku. Teraz żadne dodatkowe zadania dla pana nie zostały przydzielone. Jak to się ma do zawołań Leszka Millera o tym, aby państwo było tanie?

Wątpliwości miał również radny Krzysztof Legun:

  • Jak to jest, że przyznaje się panu ten dodatek specjalny już teraz, a powinno za jakieś osiągnięcia?

Nowo wybrany prezydent miasta Zbigniew Błaszczuk wyjaśnił:

  • Dodatek specjalny przyznaje się ze względu na szczególny charakter pracy,  nie za zwiększenie obowiązków. Zmieniając miejsce w Radzie nie zyskuję finansowo wiele.

Sebastian Karpiniuk  stwierdził:

  • Nie mamy zastrzeżeń ani do kategorii zaszeregowania, ani do wysokości, ale wszyscy mamy wątpliwości  co do przyznania dodatku specjalnego.

Mimo sprzeciwu opozycji, dodatek specjalny jak i wynagrodzenie zostało przyznane 20 głosami za przy 6 przeciw i 1 wstrzymującym się.  

art.wł.w tygodniku “Gazeta Kołobrzeska”, 26.10.2001r.