AWS bez „Solidarności”

Obradująca w Gdańsku Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zadecydowała o wycofaniu się Związku z uczestnictwa w AWS z dniem 15 maja br.  Decyzja ta  ma ogromne znaczenie dla układu sił politycznych nie tylko na szczeblu krajowym, ale i również na lokalnym.

„Solidarność” oraz delegowani przez nią przedstawiciele  nie będą mogli uczestniczyć we władzach podmiotów politycznych na szczeblu krajowym  i szczeblach regionalnych oraz tworzonych przez nie komitetach wyborczych. Według nowej ordynacji wyborczej do parlamentu  związki zawodowe – a do takich przecież należy „Solidarność” – nie mogą brać udziału w  wyborach jako samodzielne ugrupowania. Jeżeli związkowcy będą chcieli dalej uczestniczyć w życiu politycznym, będą musieli startować w wyborach np. poprzez Ruch Społeczny AWS. Inne ugrupowania, wchodzące w skład Akcji, będą musiały ewentualnie  tworzyć własne komitety wyborcze.

  • Dobrze, że tak się stało. „Solidarność” przestanie być postrzegana jako ugrupowanie polityczne, którym nigdy nie była krótko skomentował zaistniałą sytuację Paweł Cirin, przewodniczący Porozumienia Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” w Kołobrzegu.

Oficjalne stanowisko Zarządu Regionu będzie znane w przyszłym tygodniu.

art.wł.w tygodniku “Gazeta Kołobrzeska” 16.05.2001r.