Prawybory w Platformie

W miniony poniedziałek minął termin składania list kandydatów do prawyborów Platformy Obywatelskiej w okręgu koszalińskim, który według ordynacji wyborczej ma numer nr 40. Z terenu okręgu zarejestrowano 12 kandydatów, w tym  z powiatu kołobrzeskiego  – jednego.

Na miesiąc przed prawyborami w PO jest zarejestrowanych 110 osób, w powiecie kołobrzeskim – 110 osób.  Kandydaci z okręgu koszalińskiego to: Jacek Chrzanowski – burmistrz miasta i gminy Borne-Sulinowo, Stanisław Gawłowski– były wiceburmistrz Darłowa, Sylwester Gawroński– prywatny przedsiębiorca z Koszalina, Jerzy Hardie- Douglas– ordynator oddziału chirurgicznego w Szczecinku, Sebastian Karpiniuk– prawnik, radny Rady Miejskiej w Kołobrzegu, Piotr Lesiński– adwokat z Koszalina, Piotr Macioszek– student z Koszalina, Waldemar Miśko– burmistrz Karlina, Bogusław Olejnik – przedsiębiorca z Wałcza, Małgorzata Rohde– pełnomocnik PO w okręgu szczecińskim, Tomasz Sobieraj– student z Jamna oraz Wiesław Wójcik– prawnik, poseł na sejm I i II kadencji.

Prawybory odbędą się 9 czerwca w Koszalinie i będą przebiegały w formie konwencji przedwyborczych. Przeprowadza się je w celu wyłonienia okręgowych list kandydatów na posłów PO. Czynne prawo wyborcze – prawo wybierania – posiada każdy, kto jest zameldowany w okręgu koszalińskim, korzysta z pełni praw publicznych, skończył 18 lat oraz złożył deklarację poparcia PO nie później niż na 7 dni przed konwencją.

Na podstawie zarejestrowanych deklaracji poparcia PO przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej PO tworzy nie później niż na 3 dni przed konwencją okręgową listę elektorów. W dniu konwencji można na tę listę dopisać osobę, która oświadczy, że złożyła deklarację i spełnia wymienione wcześniej warunki. Decyzja należy do przewodniczącego komisji. Bierne prawo wyborcze posiadają osoby spełniające wymogi konstytucyjne dotyczące kandydatów na posłów, które złożyły deklarację dla PO oraz listę rekomendującą z 50 podpisami osób, które wcześniej złożyły deklarację poparcia dla PO.

W wyniku prawyborów zostanie ustalona kolejność kandydatów na listach wyborczych PO w okręgu koszalińskim. Sama konwencja prawdopodobnie będzie miała miejsce na placu przed koszalińskim ratuszem i będzie otwarta dla wszystkich, którzy będą chcieli zobaczyć, jak przebiegają te prawybory.   

– Pomimo rejestracji, nie podjąłem jeszcze ostatecznej decyzji, czy wystartuję w wyborach parlamentarnych

– powiedział Sebastian Karpiniuk, kandydat z Kołobrzegu.

art.wł.w tygodniku “Gazeta Kołobrzeska” 15.05.2001r.