Raz do roku

Rokrocznie w Kołobrzegu odbywają się uroczyste Gale, podczas których wręczane są nagrody – statuetki dla mieszkańców Kołobrzegu, którzy zasłużyli na nagrodę swoją pracą, dokonaniami, osiągnięciami lub zaangażowaniem w sprawy społeczne.

Wśród cyklicznych spotkań w Kołobrzegu najstarszymi i rozpoznawalnymi są:

Koniki Kołobrzeskie – nagroda przyznawana od dziennikarzy oraz od Prezydenta Miasta Kołobrzeg

Perły Powiatu – przyznawane przez Starostę Kołobrzeskiego

Pegazy Kultury – przyznawane od Starosty Kołobrzeskiego przez dziennikarzy dla osób szczególnie zasłużonych w działalności kulturalnej.

 

Wyróżnionych, laureatów i opisy poszczególnych Gali prezentuje rozwijalne menu.