Prezydent pyta NFZ o statystyki. Komisja społeczna ustaliła termin posiedzenia

Wracamy do sprawy podstawowej opieki zdrowotnej w Kołobrzegu. Dziś nadesłano oświadczenie od prezydent miasta Anny Mieczkowskiej dotyczącego działań podjętych w tej sprawie. Ustalono dziś również termin posiedzenia Komisji Społecznej w sprawie POZ. 

Przypomnijmy, że chodzi o pacjentów, którzy pozostali bez lekarza rodzinnego, a jest to sprawa, która ma znaczenie przede wszystkim dla ponad 900 pacjentów. Nieoficjalnie wiemy, że jeszcze w tym roku może się zamknąć kilka innych praktyk lekarzy rodzinnych (zobacz: Ponad 900 pacjentów bez lekarza rodzinnego. NFZ odpowiada, co mają robić w tej sytuacjiRadna Brączyk wnioskuje o pilne zwołanie Komisji Społecznej w sprawie podstawowej opieki zdrowotnej w KołobrzeguKomisja społeczna zajmie się sprawą podstawowej opieki zdrowotnej w Kołobrzegu). Do kołobrzeskich redakcji wpłynęła dziś informacja od rzecznika prasowego Michała Kujaczyńskiego, który poinformował o działaniach prezydent miasta.

Prezydent Anna Mieczkowska poinformowała media, że sprawdziła dostępne dane:

W Kołobrzegu jest 27 lekarzy świadczących usługi POZ. Statystycznie – dla takiej liczby mieszkańców jaką ma Kołobrzeg i dla zapewnienia właściwej opieki wystarczyłoby ich 22 (biorąc pod uwagę limity pacjentów przyjęte przez NFZ). Mamy jednak świadomość, że z kołobrzeskich lekarzy rodzinnych korzystają także mieszkańcy okolicznych gmin. Należy zauważyć, że limity osób objętych opieką przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wynoszą 2 500 pacjentów, a za zgodą dyrektora Oddziału może to być aż 2 750 osób. Jednakże lekarze rodzinni znając pacjentów i nakład pracy, jaki należy włożyć w rzetelne i uczciwe leczenie ich schorzeń przyjmują do siebie mniejszą liczbę pacjentów, niż wynika to z przepisów. Problem związany z rzeczywistym brakiem lekarzy rodzinnych został także zauważony na terenie całego kraju. W Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu staż w zakresie medycyny rodzinnej odbywa obecnie 4 lekarzy rezydentów” – czytamy w nadesłanym oświadczeniu.

Rzecznik informuje, że prezydent wystąpiła z pismem do NFZ odnośnie zapytania o statystyki: ilu mieszkańców miasta korzysta z kołobrzeskich POZ, a ilu pozostaje bez swojego lekarza rodzinnego. Zapytuje NFZ ponadto, ilu mieszkańców Gminy Kołobrzeg korzysta z usług kołobrzeskich lekarzy (jako redakcja my również ponownie dziś rano wysłaliśmy podobne zapytanie do NFZ, czekamy na odpowiedź – dop. red.).

Dodatkowo zgodnie z przepisami, wprowadzonymi od 1.09.2020 r. (Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią Covid 19 oraz po jej ustaniu z dnia 14.08.2020) prosimy o wskazanie tym mieszkańcom którzy nie mają lekarza rodzinnego właściwego POZ, który będzie świadczył dla nich tą usługę. Pani Prezydent zwróciła się także z pismem do kołobrzeskich lekarzy POZ z prośbą o to, aby przyjmowali kolejnych pacjentów, jeżeli nie mają
wypełnionych limitów narzuconych przez NFZ. Po otrzymaniu odpowiedzi od NFZ będziemy mogli zaplanować kolejne działania w tej sprawie” – informuje prezydent miasta.

Znamy już również termin posiedzenia Komisji Społecznej kołobrzeskiej Rady Miasta.  Odbędzie się ona 20 stycznia o godz. 13.00. O jej przebiegu poinformujemy.