Sunrise Festival ma wypracowaną umowę. Zajmą się nią kołobrzescy radni na komisjach

Jest w końcu szansa na zakończenie serialu dotyczącego umowy z organizatorem Sunrise Festival. Po wielu spotkaniach wypracowano wersję umowy, która ostatecznie zajmą się teraz radni podczas najbliższych komisji.   

Komunikat kołobrzeskiego Urzędu Miasta jest jasny:

Po wielu dyskusjach i rozmowach w których udział wzięli radni Rady Miasta, przedstawiciele Urzędu oraz Organizator, został wypracowany tryb postępowania w sprawie Sunrise Festival. Przygotowany zostanie projekt uchwały umożliwiający organizację Festiwalu przez dziewięć kolejnych lat. Przygotowany zostanie także projekt umowy, który zostanie przedstawiony radnym na komisjach. Głównym tematem prowadzonej dyskusji był nie tyle Sunrise Festival, bo tu radni uczestniczący w spotkaniu są przekonani o tym, że domem Festiwalu powinien być Kołobrzeg. Rozmowy dotyczyły planów organizacji innych wydarzeń na terenie Podczela. Projekt uchwały dotyczyć będzie dzierżawy terenu znajdującego się na osiedlu Podczele. Wszelkie zasady dotyczące dzierżawy będą ujęte w przygotowanej umowie” . 

Umową radni zajmą się na kolejnych posiedzeniach poszczególnych komisji. O ich przebiegu będziemy informować na bieżąco.