Z okazji Dnia Seniora poseł Hoc podsumowuje działania dla starszych osób

Przy okazji minionego w sobotę Dnia Seniora kołobrzeski poseł Prawa i Sprawiedliwości Czesław Hoc przypomniał nie tylko o ogłoszonym niedawno podziale środków na Domy Pomocy Społecznej, ale podsumował dotychczasowe działania na rzecz osób starszych.  Przypomniał ponadto, jakie wsparcie zostało udzielone seniorom. Jak przypomina, były to:

  • „Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów” – solidarność i integracja międzypokoleniowa w okresie pandemii
  • Dzienne Domy „Senior+”;
  • Kluby „Senior+”;
  • „13” Emerytura – od 2021 „14” emerytura;
  • „Emerytura +” (od 1 marca świadczenia wzrosły o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o 70 zł i procentowy 3,56% ;
  • „Mama Plus” (dla Matek i Ojców, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa do emerytury)
  • Darmowe „Leki 75+”;
  • Program „Opieka 75+” (edycja 2020) – finansowe wsparcie dla gmin do 50% kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, dla osób w wieku 75 lat i więcej
  • „Centra Zdrowia 75+” – stworzenie sieci oddziałów geriatrycznych i ok. 300 centrów medycznych nakierowanych na opiekę nad osobami starszymi.

Wszystkim seniorom z okazji ich święta poseł przesłał wyrazy szacunku i uznania.