Propozycja drastycznych podwyżek w gminie Kołobrzeg. Czteroosobowa rodzina może rocznie wydać nawet 1700 zł za odpady

Już w najbliższy poniedziałek odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Kołobrzeg. Jednym z ważniejszych jej punktów będzie projekt uchwały, który przedstawił radnym wójt Włodzimierz Popiołek. Stawki zaproponowane przez wójta mają wzrosnąć aż o 280 procent. To wzbudza zdecydowany sprzeciw, którego wyrazem jest m.in. petycja, którą podpisało już 226 osób.

Proponowane przez wójta stawki dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi. Według projektu, w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 36,38 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

  • Myślałem, że podwyżka nie przekroczy stu procent, a w projekcie uchwały podwyżka dotknie nas wszystkich – mówi radny Gminy Kołobrzeg Krzysztof Chabaj. – Przypomnę, że w 2019 roku podnieśli Państwu opłaty za odpady o trzydzieści procent, a po roku chcą o dwieście osiemdziesiąt. Stawka wynosiła trzynaście złotych za osobę, teraz jest propozycja: 36,38 zł. Przypomnę również, jak wójt ze swoją ekipą podnieśli podatki od nieruchomości, maksymalnie jak mogli, to znaczy na co pozwoliły im przepisy prawa, do górnej stawki – dodaje.

Projekt uchwały ustala również stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki zarówno selekcjonowane, jak i bez segregacji. Tu również stawki wzrosły podobnie jak w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania.

  • Ci, co nie będą segregować odpadów stawka będzie podniesiona dwukrotnie do kwoty 72,76 zł za osobę. To dotyczy wszystkich mieszkańców, ale ci co prowadzą działalność gospodarczą i zamieszkują w tym miejscu stawka zostanie podniesiona czterokrotnie za pojemnik. Co za różnicowanie i dzielenie mieszkańców! Przecież to ci sami mieszkańcy tylko coś robią. Czyli dociskamy tych co prowadzą działalność. Taka oto pomoc dla nich – podsumowuje radny Chabaj.

Uzasadnienie projektu tych podwyżek podkreśla: „Dotychczas obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pomimo ich podniesienia w kwietniu ubiegłego roku, nie pozwalają w żaden sposób pokryć wydatków systemu. Planowany deficyt z tego tytułu w 2020 roku wyniesie ponad 2 mln zł. Jest to spowodowane drastycznym wzrostem kosztów gospodarowania odpadami na przestrzeni ostatnich lat ze względu na wzrost : kosztów pracy (wzrost płacy minimalnej), kosztów energii i paliwa, kosztów zagospodarowania odpadów„. Ten ostatni punkt zdaniem projektodawcy jest najbardziej istotnym czynnikiem.

Mieszkańcy są oburzeni takim projektem.Wyrazem ich niezadowolenia jest m.in. petycja online, która w jedną dobę zebrała ponad 200 podpisów i ciągle ich przybywa.

Jako mieszkańcy Gminy wyrażamy swój sprzeciw przeciwko tymże podwyżkom. W dobie szerzącej się pandemii wielu z nas walczy o przetrwanie i zapewnienie bytu swoim rodzinom. Liczylibyśmy raczej na pomoc i wsparcie ze strony władz samorządowych w tym trudnym czasie a nie na kolejne podwyżki. Po wprowadzeniu zaproponowanych zmian czteroosobowa rodzina zapłaci za odbiór prawidłowo segregowanych odpadów 1 746,24 zł rocznie. BRAK NASZEJ NASZEJ ZGODY NA TĄ PODWYŻKĘ” .

Petycja jest dostępna pod następującym linkiem: tutaj. Sesja Rady Gminy rozpocznie się w poniedziałek, 16 listopada, o godz. 10.00 i odbędzie się w trybie online. O szczegółach projektu poinformujemy po sesji.