Dodatki dla asystentów rodzin. Środki trafią też do Kołobrzegu

Asystenci rodziny otrzymają dodatki do wynagrodzeń. Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc podpisał umowy z 93 gminami, do których trafią środki w łącznej wysokości 251,2 tys. zł.

Programem objęte są osoby, które rozpoczęły pracę na stanowisku asystenta rodziny najpóźniej 1 stycznia 2020 r. i nadal pracują na tym stanowisku. Środki na dofinansowanie jednorazowego dodatku w wysokości 1 700 zł na każdego zatrudnionego asystenta rodziny w gminie pochodzą z Funduszu Pracy. Przyznane zostały w ramach rządowego programu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej asystent rodziny na rok 2020.

Do regionu kołobrzeskiego w ramach dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny trafi kwota w łącznej wysokości 8075 zł, z czego  kwota 6. 800 zł trafi do gminy miejskiej Kołobrzeg, a 1275 zł do gminy.

Dodatek – 1700 zł przyznawany jest w przypadku zatrudnienia na etat. Jeżeli asystent jest zatrudniony na niepełny etat, to kwota jest odpowiednio pomniejszana.