Marszałek „prowadzi do upadłości” lotniska w Goleniowie…? Reakcja na komunikat Portów Lotniczych

Pierwszego września Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” wydało komunikat, w którym wprost podkreślono, iż Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz wycofuje się ze swoich  zobowiązań wobec lotniska w Goleniowie. Stwierdzono wprost, że Urząd łamie zaakceptowane założenia Porozumienia, w myśl których do końca września miał zasilić Port kwotą 10 mln zł – samo miasto Szczecin kwotą 5 mln. „W ten sposób Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, O. Geblewicz, jawnie i świadomie prowadzi do upadłości spółki i lotniska Szczecin-Goleniów” – mówi komunikat.  Marszałek odniósł się do tej treści. 

Przypomnijmy. We wtorek, 1 września,  ukazał się komunikat PP „Porty Lotnicze” :

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” ze zdumieniem obserwuje wystąpienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierda Geblewicza, który wycofuje się z wcześniejszych ustaleń, czym łamie dopiero co aneksowane w lipcu 2019 r. Porozumienie. Oświadczenie Wspólnika w sprawie PL Szczecin-Goleniów. Wprawdzie PPL jest podmiotem państwowym, jednak to nie rząd, ani Ministerstwo Infrastruktury było stroną Porozumienia, a udziałowcy Portu Szczecin-Goleniów. W zawartym Porozumieniu samorządowcy zobowiązali się do kontynuowania działalności operacyjnej Portu i wspieranie obsługi kredytu – w formie dokapitalizowania, zgodnie z przyjętym przez Wspólników Biznesplanem na lata 2020-2045.

PPL ze swojej strony zobowiązał się do sfinansowania w formie podwyższenia kapitału inwestycji rozwojowych w porcie w kwocie 108,5 mln zł, czego warunkiem jest z mocy prawa, uprzednia zgoda Komisji Europejskiej na użycie tych środków na cele inwestycyjne. Wniosek o zgodę na udzielenie pomocy publicznej został złożony przez wszystkich wspólników, włączając w to stronę samorządową, do UOKIK w dniu 21.08.2020.

Dlatego dla PPL jest to tym bardziej niezrozumiałe i dziwne, że strona samorządowa wycofuje się ze swoich zobowiązań, nie dotrzymuje zawartych ustaleń, czym może doprowadzić do upadku portu biorąc za to pełną odpowiedzialność.

W komunikatach medialnych samorząd nie wspomina, że łamie zaakceptowane założenia Porozumienia, w myśl których do końca września miał zasilić Port kwotą 10 mln zł (Miasto Szczecin kwotą 5 mln). W ten sposób Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, O. Geblewicz, jawnie i świadomie prowadzi do upadłości spółki i lotniska Szczecin-Goleniów, strony uzgodniły bowiem, że wspólnicy samorządowi będą wspierali bieżącą działalność Portu, co pozwoli na jego funkcjonowanie do uzyskania zgody KE na pomoc inwestycyjną.

Z dużym zdziwieniem i przykrością przyjmujemy do wiadomości to, że Pan Marszałek Geblewicz, wbrew wszelkim obyczajom, informuje o swoich decyzjach poprzez media. Nie wyraża woli spotkania z udziałowcami, nie chce z nimi rozmawiać, ale o tak ważkich sprawach dotyczących portu informuje poprzez środki masowego przekazu” . (źródło: tutaj)

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zapewnia jednak,  że nie łamie  zobowiązań aneksowanego w dniu 10 sierpnia 2020 r. Porozumienia Wspólników Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów. Finansowanie zostało wstrzymane do czasu wywiązania się z obietnic wsparcia lotniska przez stronę rządową.

Dokapitalizowania Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów przez Województwo Zachodniopomorskie i Gminę Miasto Szczecin mają następować w zakresie określonym w Umowie wsparcia z 2013 r. oraz Biznesplanie Spółki. Zgodnie z Umową wsparcia, na obsługę spłaty kredytu, Województwo zobowiązało się przekazać Spółce kwotę 1.500.000 zł  w terminie do 30 września 2020 r., który to jeszcze nie upłynął. Natomiast w Biznesplanie Spółki mowa jest o dokapitalizowaniu Spółki przez Województwo w 2020 roku kwotą w wysokości  5.000.000 zł, co oznacza termin na dokapitalizowanie do końca bieżącego roku (31.12.2020 r.). Jak twierdzi Urząd, oświadczenie o wstrzymaniu finansowania Portu Lotniczego nie łamie powyższych zobowiązań.

Urząd zapewnia także, iż nie jest także prawdą twierdzenie PPL, iż Województwo zobowiązało się na mocy Porozumienia do wpłaty do końca września br. kwoty 10.000.000 zł.  Nie doszło do podpisania Aneksu nr 3 do Porozumienia Wspólników,  który określał zobowiązania  samorządu, i to tylko w zakresie  5.000.000 zł, a nie 10.000.000 zł, jak mowa w komunikacie PPL i nie do końca września br., tylko do 31 grudnia 2020 r.

  • Prezes PPL ma najmniejsze prawo, aby zabierać głos w sprawie tego, jak powinno wyglądać dokapitalizowanie lotniska. Realne wsparcie ze strony PPL dla Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów od 2016 roku wynosi zero złotych. Od pół roku rząd nie robi nic w zakresie rekompensaty strat portu w wyniku zamknięcia w czasie pandemii. Jeśli więc pan prezes PPL chce rozmawiać o finansach lotniska, to nie ja powinienem być adresatem jego uwag – dodaje marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Poniższa tabelka obrazuje realną wartość dokapitalizowania w latach 2016-2019 przez Województwo Zachodniopomorskie, Gminę Miasto Szczecin, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze i Gmina Goleniów:

Za wsparciem ze strony Województwa Zachodniopomorskiego (2,5 mln zł pożyczki z ZARR) i gotowością dokapitalizowania Lotniska w Goleniowie kwotą 40 mln zł, nie idzie realizacja deklaracji składanych przez Rząd. Marszałek informuje, że od prawie roku lotnisko czeka na obiecywane środki finansowe na inwestycje warte 108 mln zł i jak twierdzi, środki nie zostały uruchomione. Informuje ponadto, że nie są realizowane również deklaracje ministra aktywów państwowych Jacka Sasina czy wiceministra infrastruktury Marcina Horały, który 1 czerwca br. dla Radia Szczecin zapowiadał, tu cytat:Konkretne kwoty na poszczególne lotniska poznamy w tym tygodniu”. Zdaniem marszałka to pieniądze, które miały pokryć straty spowodowane rządową decyzją o zakazie lotów komercyjnych i zobowiązaniem utrzymania użyteczności publicznej.

 Przypomnijmy, że jeszcze w czerwcu br. marszałek Olgierd Geblewicz alarmował, że brak wsparcia w dłuższej perspektywie może grozić bankructwem przedsiębiorstwa. Do sprawy wrócimy.

Fot. Tomasz Czerwiński