Mieszkania do remontu mają swoich nabywców

Zakończył się nabór wniosków na wynajem lokali mieszkalnych przeznaczonych do najmu po uprzednim wykonaniu prac remontowych przez przyszłego najemcę.

Nabór prowadzony był w terminie od dnia 15.05.2020r. do dnia 10.06.2020r. Do Urzędu Miasta Kołobrzeg wpłynęło 18 wniosków o przydział lokalu przeznaczonego do remontu, z czego 12 wniosków spełniało kryteria  określone w uchwale Rady Miasta.

  • Na lokal komunalny zlokalizowany przy ul. Radomskiej 18/3 w Kołobrzegu rozpatrzono 8 wniosków spełniających kryteria.

Największą liczbę punktów 27 uzyskała osoba znajdująca się na liście osób oczekujących na lokal mieszkalny.

  • Na lokal komunalny zlokalizowany przy ul. 1 – go Maja 35/4 w Kołobrzegu rozpatrzono 4 spełniające kryteria wnioski. Największą ilość punktów 23 uzyskała osoba znajdująca się na liście osób oczekujących na lokal mieszkalny.

Umowy z nowymi najemcami najprawdopodobniej podpisane zostaną jeszcze w tym miesiącu.