Mieszkańcy będą mogli się wypowiedzieć na absolutoryjnej sesji

Jak przed chwilą poinformował Piotr Lewandowski, przewodniczący  Rady Miasta w Kołobrzegu, podczas sesji absolutoryjnej, wyznaczonej na dzień 8 czerwca, przewidziana zostanie dla mieszkańców możliwość wypowiedzi nad raportem o stanie miasta. Warunkiem jest złożenie odpowiedniego wniosku z podpisem minimalnie 50 osób. Wniosek wraz z podpisami należy złożyć najpóźniej dzień przed planowaną sesją, czyli do 7 czerwca. Zainteresowany otrzymają sprzęt w Radzie Miasta lub jeśli dysponuje własnym, otrzyma link do połączenia się zdalnie.

Jednocześnie otrzymaliśmy wiadomość, że tak ważna sesja będzie jednak nadal w trybie zdalnym. „Ze względu na wzrost zachorowań, nawet patrząc na sąsiednią Radę Powiatu, która nadal taki tryb utrzymuje, a także ze względu na odpowiedzialność„, jaka spoczywa na przewodniczącym, Piotr Lewandowski podjął taką decyzję i mimo nacisku radnych, tej decyzji nie zmieni.