Materiał do testów pobrany również z Oddziału Rehabilitacyjnego

Regionalny Szpital w Kołobrzegu informuje, że dnia 14 kwietnia 2020 r. pobrany został materiał do przeprowadzenia testów na obecność COVID-19 od 20 pacjentów oraz 4 pracowników personelu medycznego z oddziału rehabilitacyjnego. Dzięki dobrej organizacji i współpracy całego Oddziału udało się pobrać materiały w jeden dzień, a nie jak planowano pierwotnie – w dwa. O wynikach testów powiadomimy niezwłocznie po ich otrzymaniu.