Prezydent i starosta podsumowali działania związane z koronawirusem (wideo)

Prezydent miasta Kołobrzeg oraz Starosta Kołobrzeski przeprowadzili przed chwilą konferencję prasową. Ze względu na stan epidemiczny odbyła się ona online. Prezydent Anna Mieczkowska poinformowała, że wszystkie spółki miejskie, biura obsługi klienta, zawieszają działalność. Od dzisiaj również są zawieszone strefy płatnego parkowania. W Towarzystwie Budownictwa Społecznego  zostały odwołane spotkania sprawozdawcze ze wspólnotami. Odbiór odpadów prowadzony zgodnie z harmonogramem. Zawieszona została działalność targowiska miejskiego. Placówki oświatowe nie prowadzą działalności edukacyjnej i opiekuńczej.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  ma pod opieką 130 osób wymagających opieki i prezydent zapewniła, że mają ją zapewnioną w sposób ciągły.
Wszelkie takie zaostrzenia wynikają ze względów bezpieczeństwa, ale kontakt telefoniczny z jednostkami miejskimi nie jest utrudniony. Sprawdzone zostały również sklepy i markety sieciowe. Władze miasta otrzymały jednoznaczną informację, że nie ma ograniczenia w dostawie produktów żywnościowych, nie ma zagrożenia w ciągłości dostaw. Prezydent podziękowała kołobrzeskim przedsiębiorcom, którzy się dostosowali do przepisów.

  • Sytuacja jest bez precedensu, od naszej ostrożności zależy, jak długo będzie trwała – mówiła prezydent.

Starostwo powiatowe również pracuje, choć mieszkańcy proszeni są o kontakt telefoniczny, a większość spraw jest załatwiana zdalnie. Przepis o konieczności rejestracji  samochodu w ciągu 30 dni jest zawieszony. Zawieszona jest również działalność zespołu orzekającego o niepełnosprawności.

Starosta poinformował, że w powiecie kołobrzeskim około 10 osób jest objętych kwarantanną domową. Więcej szczegółów w materiale wideo.