Ścieżka edukacyjna w Porcie Jachtowym (foto, wideo)

8 lutego w Porcie Jachtowym została otwarta całoroczna, plenerowa wystawa pod nazwą „Ekspozycja historii dziejów Wyspy Solnej w Kołobrzegu. Ścieżka propaguje dorobek kulturalny, w tym związany z kulturą rybacką. Podczas uroczystego otwarcia ścieżki edukacyjnej Prezydent Miasta Anna Mieczkowska oddała symboliczny wystrzał z broni skałkowej, a podczas samego wydarzenia nie zabrakło wystrzału z armaty w wykonaniu  Bractwa Kurkowego, a także 300 porcji grochówki przygotowanej przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej.
Wystawa składa się z 8 tablic i 3 gablot.
Łączny koszt zadania to 289 700,00 zł. Realizacja operacji została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” kwotą 159 795,00 zł.
Tytuły tablic:
Tablica 1: Reduta Morast
Tablica 2: Twierdza XVII-XIX w.
Tablica 3: Solanki i Wyspa Solna XIV-XIX w.
Tablica 4: Miasto i uzdrowisko 1900-1945
Tablica 5: Miasto i garnizon 1933-1945
Tablica 6: Wczesne średniowiecze
Tablica 7: Z dziejów kołobrzeskiego portu Tablica
8: Port w Kołobrzegu po 1945 r.