Krzysztof Plewko przeprasza Ewę Pełechatą

Ja, Radny Miasta Kołobrzeg Krzysztof Plewko przepraszam ówczesną Sekretarz Miasta Kołobrzeg Ewę Pełechatą za nieprawdziwą informację i obraźliwą uwagę skierowaną do niej w toku audycji opublikowanej w Radio Kołobrzeg w dniu 13 maja 2019 roku. Informacja ta nie była zgodna z prawdą, swojego zachowania żałuję.

Krzysztof Plewko