Ilu w sumie będzie dyrektorów? Trwają konkursy na stanowiska w Regionalnym Centrum Kultury.

Od momentu zmiany statutu Regionalnego Centrum Kultury, trwają konkursy na dwa stanowiska: dyrektora oraz dyrektora ds. promocji.  Dziś upłynął termin składania ofert na to drugie stanowisko, natomiast w przypadku pierwszego odbyły się już rozmowy z kandydatami, którego wyłoniła komisja konkursowa. Teraz kandydata musi zaakceptować prezydent miasta. 

Z konkursem na dyrektora nie poszło tak łatwo, jak to przedstawiano na sesji, zmieniającej statut RCK. Najpierw odwołano dyrektora – a ściślej: złożył rezygnację – Tadeusz Kielar, potem go jednak poproszono, by pełnił tę funkcję tymczasowo, bo ten konkurs się przedłuża.  W sumie ogłoszono konkursy na dwa stanowiska. Tymczasem nowy statut zakłada, że w sumie dyrektorów może być trzech: główny dyrektor może powołać dwóch swoich zastępców, czytamy w nowym statucie bowiem tak: „Centrum kieruje Dyrektor, który organizuje jego działalność (…). Dyrektor może powołać dwóch zastępców, w drodze otwartego konkursu„. Może zatem stać się tak, że będzie dyrektor główny, dyrektor ds. kultury i dyrektor ds. promocji.

Na razie konkursy mówiły o dwóch:  dyrektora oraz dyrektora ds. promocji miasta. Czy będzie jeszcze ten od kultury, czy tę funkcję będzie pełnił główny dyrektor, o tym może dowiemy się wkrótce. Konkursowy zakres obowiązków jest bardzo ogólny, w przeciwieństwie do zadań w konkursie  dotyczącym kierowania promocją miasta.

O tym, że zmiany w RCK są konieczne, o tym mówi się już od dawna. Istnieje realna potrzeba rekonstrukcji tej jednostki pod niemal każdym względem. Warto wspomnieć chociażby o tym, że nowy statut tej jednostki przyjęto w sierpniu ubiegłego roku, a do dziś w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Centrum Kultury nie ma o tym ani śladu. Zakładka ze statutem jest, ale nieaktualnym, bo z roku… 2008, czyli przyjętym dwanaście lat temu. Warto może zatem zaproponować stanowisko czwartego dyrektora, który będzie nadzorował aktualizację BIP-u i przy okazji „posprząta” Centralny Rejestr Umów, bo z aktualizacją i znalezieniem informacji w miejskim biuletynie jest jakiś bliżej jeszcze nieokreślony problem.

Wracając jednak do RCK, ostatecznie komisja konkursowa przesłuchała kandydatów na stanowisko dyrektora. Obecnie, jak mówi rzecznik prezydenta Michał Kujaczyński:

  • Komisja konkursowa rekomenduje pani prezydent jednego kandydata – i tego kandydata, jak się okazuje, możemy poznać nawet już jutro lub na początku przyszłego tygodnia.

Drugi trwający konkurs to stanowisko dyrektora ds. promocji miasta, termin składania ofert na to stanowisko minął dzisiaj, tj. 9 stycznia. Tu jednym z głównych i niewątpliwie znających się na promocji kandydatów jest Marta Ostapiec, obecny zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W przypadku, gdyby dyrektor Marta Ostapiec uzyskała najwyższe notowania i wygrała ten konkurs, zwalnia się miejsce w MOSiR. Nie wiadomo jednak skąd w mieście po raz kolejny rozniosła się plotka, że jej miejsce miałby zająć Robert Tworogal. Sam zainteresowany twierdzi, że absolutnie na tę chwilę nie ma żadnego tematu: ma swoją pracę, ma zajęcie i na tę chwilę nie pojawił się żaden temat zmiany tej pracy. Przypomnijmy, że podobne głosy krążyły w mieście jak tylko powstał pomysł o zmianach w RCK. I podobnie wtedy sam zainteresowany dementował te pogłoski. Komuś jednak najwyraźniej bardzo zależy, by przypisać prezydent miasta rozdawanie stanowisk za pomoc w kampanii wyborczej.

Póki jednak co, wybranego przez komisję i zaakceptowanego przez prezydent miasta dyrektora RCK możemy poznać już wkrótce. Konkurs na stanowisko dyrektora ds. promocji poznamy – według założenia konkursu – do 20 stycznia br.

Fot. RCK Kołobrzeg