Jak połączyć węzeł S-6 Kołobrzeg – Wschód z Rondem im. Jerzego Patana?

We wtorek 17 grudnia 2019 roku w Biurze Rady i Zarządu Powiatu odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz miasta, Rady Osiedla nr 8 „Rzemieślnicze” oraz mieszkańcami Budzistowa w sprawie połączenia węzła drogi S6 Kołobrzeg-Wschód z Rondem im. Jerzego Patana.

Spotkanie było odpowiedzią Starosty na apel mieszkańców Osiedla nr 8 „Rzemieślnicze”. Podczas spotkania Starosta przedstawił pomysł dotyczący rozwiązania komunikacyjnego połączenia węzła drogi S6 Kołobrzeg-Wschód z Rondem im. Jerzego Patana. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad obecnie rozważa możliwość budowy nasypu wraz z mostem na skrzyżowaniu z wjazdem do Budzistowa ulicą Chrobrego – wariant 1. To rozwiązanie według Starosty jest niekorzystne z dwóch powodów:
– po pierwsze budowa mostu z nasypem szacowana jest na około 20 milionów złotych, co oznacza, że jest to rozwiązanie kosztowne,
– po drugie takie rozwiązanie będzie bardziej uciążliwe dla okolicznych mieszkańców.

Proponowany przez Starostę wariant zapewnia poprowadzenie drogi bez podnoszenia jej wysokości. Włączenia się do ruchu mieszkańców Budzistowa mogłoby nastąpić poprzez włączenie się do ruchu obecnie budowanej drogi, realizowanej przez inwestora Galerii Karuzela w Budzistowie – wariant 2. To rozwiązanie jest znaczenie tańsze, szybsze w realizacji oraz bezkolizyjne.

Warto podkreślić, że węzłem Kołobrzeg-Wschód skierowany będzie cały ruch samochodów ciężarowy do Kołobrzegu, a w szczególności do kołobrzeskiego portu. W środę, 18 grudnia br. Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski spotkał się również z Wójtem Gminy Kołobrzeg Włodzimierzem Popiołkiem oraz Sołtysem Budzistowa Ewą Matczak w celu omówienia wszystkich wariantów budowy drogi łączącej się z węzłem S6.