Rok prezydentury Anny Mieczkowskiej (foto, wideo)

Dziś, w pierwszą rocznicę wyboru Anny Mieczkowskiej na prezydenta miasta Kołobrzeg, odbyło się spotkanie podsumowujące ten pierwszy rok. Z tej okazji przytaczamy w całości przemówienie, które prezydent wygłosiła podczas tego spotkania. Szczegóły w materiale wideo. 

Szanowni Państwo, 

Minął rok od kiedy powierzyliście mi zaszczytną funkcję Prezydenta Miasta Kołobrzeg. Podczas przemówienia inauguracyjnego, tuż po złożonym ślubowaniu, powiedziałam,  że najważniejszym wyzwaniem mojej prezydentury będzie dążenie do tego, by Kołobrzeg stał się najlepszym miejscem do życia dla wszystkich jego mieszkańców, niezależnie od wieku, płci, wykształcenia, poziomu materialnego czy przekonań politycznych. Dlatego podmiotem wszystkich moich działań jest człowiek, kołobrzeżanka i kołobrzeżanin oraz relacje między nimi, które powodują, że wszyscy razem czujemy się wspólnotą. Wspólnotą ludzi odpowiedzialnych za miejsce, w którym razem żyjemy. Wspólnotą ludzi, którzy mogą się różnić, mogą mieć różne poglądy i sympatie polityczne, ale w gruncie rzeczy, łączy ich wspólny interes: wszyscy chcielibyśmy mieszkać w najlepszym miejscu do życia obok ludzi, którzy dobrze czują się  ze sobą.

Projekty, którymi zajęliśmy się w pierwszych miesiącach mojego urzędowania dotyczyły najważniejszych sfer życia mieszkańców, takich jak zdrowie, bezpieczeństwo, edukacja, rekreacja i wypoczynek. Rozpoczęliśmy budowę nowego przedszkola, rozbudowę żłobka, ulepszamy miejską infrastrukturę szkolną. Podjęliśmy też wiele mniejszych inwestycji istotnych z punktu widzenia lokalnych, osiedlowych potrzeb takich jak rewitalizacja przestrzeni publicznej, tworzenie nowych miejsc rekreacji dla rodzin i dzieci, przystosowanych także dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadbaliśmy również o to, żeby kołobrzeżanie poczuli się w swoim mieście wyjątkowo. Wszystkich mieszkańców zaprosiliśmy do udziału  w unikalnym programie Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca, którego powodzenie i popularność przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Do dzisiaj do programu przystąpiło już ponad  10 tysięcy kołobrzeżanek i kołobrzeżan, których codzienność stała się łatwiejsza dzięki benefitom zgromadzonym wokół Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca. Jednocześnie ten swoisty kołobrzeski dowód osobisty stał się symbolem przynależności i zaproszeniem do wyjątkowej wspólnoty ludzi, którzy chcą związać swoją przyszłość z mieszkaniem w Kołobrzegu. Kołobrzeskie becikowe, darmowe przedszkole, tańszy abonament parkingowy, korzystanie z roweru miejskiego, darmowe przejazdy komunikacją miejską dla osób powyżej 60. roku życia, zniżki w wielu instytucjach miejskich i kilkudziesięciu firmach prywatnych, które zdecydowały się taniej udostępnić swoje usługi i towary tylko dlatego, że funkcjonujemy razem w tym samym mieście. Czy to nie najlepszy dowód na to, że na naszych oczach rodzi się prawdziwa wspólnota?

Dzięki zaangażowaniu wielu osób, zarówno tych którzy postanowili aktywnie pracować na rzecz samorządu w Radzie Miasta, wszystkich pracowników Urzędu Miasta, instytucji i spółek miejskich, jak również wytężonej pracy tysięcy kołobrzeżanek i kołobrzeżan, to był bardzo dobry rok dla Kołobrzegu. Rok, który uświadomił nam wszystkim, że wspólnie podążamy w dobrym kierunku.  Nadal chcemy rozwijać nasze miasto i wyznaczać ambitne cele, które sprostają wyzwaniom przyszłości. Prezydent Miasta, nawet najbardziej oddany swojej wspólnocie, sam nie jest w stanie dokonać rzeczy wielkich. Dlatego nieustannie zabiegać będę o Państwa wsparcie w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących naszego miasta. Podobnie jak w pierwszym roku mojej prezydentury będę starała się docierać do jak największej liczby mieszkańców konsultując w otwartej dyskusji najważniejsze decyzje dotyczące miasta. Będę wspierała aktywność doskonale funkcjonujących w tych obszarach ciał doradczych takich jak Rada Seniorów czy Strefa Młodzieży. W planach mam również powołanie Rady Gospodarczej i forum organizacji pozarządowych. Samemu biegnie się szybciej, ale razem możemy zajść dalej, dlatego deklarując pełne zaangażowanie w rozwój naszego miasta zapraszam do współpracy wszystkich, którym leży na sercu dobro naszej wspólnoty.

Prezydent swoje założenia i realizacje przygotowała w specjalnym folderze, który można zobaczyć tu: prezentacja