Przebudowa drogi Kołobrzeg – Grzybowo. Umowa na prawie 11 milionów złotych podpisana (wideo)

W poniedziałek 25 listopada 2019 roku w gabinecie Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego odbyło się podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 3152Z Kołobrzeg – Grzybowo, na odcinku od pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Cichą w Grzybowie.

Na inwestycję powiat pozyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na poziomi 50%. Zgodnie ze złożonym wnioskiem, przebudowa będzie wieloletnia i rozpocznie się w roku 2019,a zakończy w roku 2021. Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową przebudowana zostanie droga na odcinku około 2,760 km.

W ramach przebudowy zaprojektowano jezdnię o szerokości 6,0 m o przekroju drogowym, zaś przy osiedlu Bałtyk i w km 2+319,9 do km 2+760 zastosowano przekrój półuliczny, ze szczególnym uwzględnieniem naprawy i wzmocnienia krawędzi jezdni. Projekt obejmuje wykonanie chodników i drogi rowerowej, ciągu pieszo–rowerowego, o zmiennej szerokości. Droga i chodnik oddzielone są od siebie oznakowaniem poziomym i ograniczonym poboczem, rowem oraz pasem zieleni od jezdni. Przed przejściami dla pieszych, na chodnikach, azylach i wzdłuż zatok autobusowych zaprojektowano pas z płytek integracyjnych o szerokości 35 cm. Projekt koryguje położenie istniejących zatok autobusowych, lokalizacja ich dostosowana jest do istniejących przepisów prawa.  

Zadanie realizować będzie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „PRIN” Jacek Zadka z Grzybowa, które zaproponowało cenę w wysokości 10.995.926,83 zł i wygrało przetarg.

Termin realizacji zadania to 31.03.2021 roku.

W podpisaniu umowy uczestniczyli: Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski, Wicestarosta Jacek Kuś, Przewodniczący Rady Gminy Kołobrzeg Julian Nowicki oraz wykonawca Jacek Zadka. Więcej szczegółów w materiale wideo.