Miasto kupi basztę za 640 tysięcy zł. Prawie tyle, ile chciał właściciel. Koszty notarialne będą dzielone na pół.

Dziś tj. 30 października 2019 r. w Urzędzie Miasta odbyły się negocjacje w sprawie nabycia Baszty Lontowej. W negocjacjach wzięli udział: zastępca prezydenta ds. gospodarczych Ewa Pełechata, właściciel baszty – Rafał Kolikow oraz radni: Łukasz Zięba i Wiesław Parus. Radni Izabela Zielińska i Maciej Bejnarowicz poinformowali w imieniu swoich klubów, że nie będą uczestniczyć w spotkaniu.

Ustalono, że miasto zakupi basztę za cenę 640 tysięcy złotych pomniejszoną o koszt wykonania instalacji deszczowej wraz z przyłączami. Ponadto właściciel przekaże pełną dokumentację dotyczącą tej nieruchomości, a koszty aktu notarialnego zostaną podzielone po połowie. Zakup Baszty Lontowej przez Miasto będzie mógł być zrealizowany jeszcze w tym roku.

Przypomnijmy, że właściciel chciał sprzedać Basztę za 650 tysięcy złotych. Teoretycznie już przy podejmowaniu uchwały Rada Miasta miała „pole do popisu” blokując możliwość sprzedaży tej Baszty za cenę, jaką chciał uzyskać właściciel. Można było przewidzieć, że Baszta za mniejszą kwotę nie zostanie sprzedana.