Srebrny jubileusz Domu Pomocy Społecznej w Gościnie

W piątek, 4 października 2019 roku Dom Pomocy Społecznej w Gościnie obchodził jubileusz 25-lecia swojej działalności.

Jubileusz był okazją do wspomnień i podziękowań wszystkim, którzy przez lata angażowali się w działalność Domu oraz wręczenia nagród jubileuszowych pracownikom placówki i najstarszym mieszkańcom. Z okazji 25-lecia istnienia Domu Pomocy Społecznej w Gościnie w imieniu Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego oraz Zarządu Powiatu w Kołobrzegu list gratulacyjny i upominki na ręce Pani Dyrektor Anety Walczak wręczył Wicestarosta Kołobrzeski Jacek Kuś. W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości, wśród których byli m.in.: Prezydent miasta Anna Mieczkowska i jej zastępczyni Ilona Grędas – Wójtowicz, poseł Marek Hok, Członek Zarządu Powiatu Mirosław Tessikowski oraz radni powiatowi, a także Anna Sztark i Janusz Gromek – kandydaci do Senatu. 

fot. Starostwo Powiatowe Kołobrzeg