2019: Wyniki naszego sondażu: Senat. Janusz Gromek i Anna Sztark niemal z tą samą ilością głosów.

Tydzień temu – jak zwyczajowo przed wyborami – rozpoczęliśmy sondaż, w którym sprawdzaliśmy Państwa preferencje wyborcze. Wszystkie sondaże targetowane były na rejon miasta Kołobrzeg. Można było oddać jeden głos. Podajemy tylko procentowy udział głosów. W badaniu dotyczącym wyborów do Senatu wygrał Janusz Gromek, jednak tuż za nim stoi senator Anna Sztark, i ten dystans jest bardzo mały. Zważywszy na wielkość regionu można powiedzieć, że mamy dwóch zwycięzców, a prawdziwy sprawdzian przejdziemy 13 października. Niemniej już wiadomo, że walka będzie zacięta.

Henryk Carewicz, trzeci kandydat, przez dwa dni zajmował drugą pozycję. Wynik,  jeśli chodzi o Kołobrzeg, uzyskał bardzo dobry.

Ostatecznie jednak:

Henryk Carewicz uzyskał w naszej zabawie 16% głosów, Janusz Gromek – 44%, Anna Sztark – 40%.  Gratulujemy i dziękujemy za udział w naszej zabawie.