Vigor Styl Dance Studio i jego właścicielka w szeregach Międzynarodowej Rady Tańca

Vigor Styl Dance Studio oraz jego właścicielka Paulina Harris – szkoła tańca działająca w Kołobrzegu 25 lat – została przyjęta w szeregi MIĘDZYNARODOWEJ RADY TAŃCA CID, a co za tym idzie oferowania swoim uczniom międzynarodowego certyfikatu studiów tanecznych, urzędowego potwierdzenia nauczania tanecznego uznawanego na całym świecie.

CID została założona w 1973 roku przy siedzibie UNESCO w Paryżu. Reprezentuje sztukę tańca i jest uznawana przez UNESCO, rządy narodowe i regionalne, międzynarodowe organizacje i instytucje. Członkami CID jest ponad 400 organizacji (federacje, szkoły, firmy, festiwale itp.) i ponad 3000 osób prywatnych (choreografowie, nauczyciele tańca, historycy tańca, krytycy itd.) w 170 krajach, wśród nich ponad 200 profesorów uniwersyteckich i dalszych 100 doktorów zajmujących się tematyką tańca.

Bycie członkiem CID poza prestiżowym tytułem Członka Międzynarodowej Rady Tańca CID, najwyższego organu w dziedzinie tańca, daje między innymi możliwość:
1. Prezentowania swojej pracy na kongresach światowych, międzynarodowych festiwalach, warsztatach, konkursach i innych ważnych wydarzeniach
2. Bycia informowanym o możliwościach takich jak stypendia, miejsca pracy.
3. Spotkaniach z innymi członkami CID i bycia częścią sieci tysięcy specjalistów w ponad 170 krajach.
4. Dzielenia prestiżu „Organizacji Narodów Zjednoczonych Tańca”, jak zwykle mówi się o CID.
5. Oferowania swoim uczniom międzynarodowego certyfikatu studiów tanecznych, urzędowego potwierdzenia nauczania tanecznego uznawanego na całym świecie.
6. Nominowania specjalistów tanecznych do członkostwa w CID, natomiast nasi uczniowie mogą stać się członkami studenckimi CID.
7. Założenia Sekcji CID w swoim mieście, oraz reprezentowania jej oficjalnie.