Miasto wychodzi z LOT-u. Promocją miasta zajmie się nowa jednostka: Regionalne Centrum Kultury i Promocji.

Na najbliższą sesję Rady Miasta trafi projekt uchwały dotyczący zmiany statutu Regionalnego Centrum Kultury. Prezydent Miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska chce, aby od 1 stycznia jednostka ta nazywała się Regionalne Centrum Kultury i Promocji im. Z. Herberta. Tym samym zmienia się wszystko, na czele z dyrektorem jednostki. 

Szerzej o zmianach w pionie promocji miasta pisaliśmy w materiale: Szykują się zmiany w promocji miasta. Trwają prace nad nową jednostką i jej organizacją.

Przypomnijmy, że Regionalne Centrum Kultury ma być rozszerzone o pion promocji miasta. Rozważano koncepcję utworzenia osobnej jednostki, jednak ostatecznie w projekcie uchwały będzie to jednostka połączona z RCK. To wymaga m.in. zmiany w statucie Centrum.  Jest to równoznaczne z wyjściem miasta z Lokalnej Organizacji Turystycznej. Budżet przeznaczony na wynagrodzenia w nowo powstałej instytucji zwiększy się o ok. 650 tysięcy złotych i jest to koszt dodatkowych 6 etatów, jakie przewidziane są w dziale promocji miasta. Dodatkowo dojdzie obsługa punktów informacji turystycznej, w której na koszty osobowe przeznaczone zostanie ok. 150 tysięcy złotych. Wstępnie planowany budżet na obsługę imprez zgodnie z kalendarzem wydarzeń na 2020 rok oraz działania promocyjne RCKiP to koszt około 4 milionów złotych.

Wraz z przyjęciem uchwały będzie ogłoszony konkurs na dyrektora RCKiP, który będzie mógł wybrać swoich zastępców. W konkursie może wziąć udział dotychczasowy dyrektor Tadeusz Kielar. Kolejność działań jest jednak uzależniona od przyjęcia uchwały przez radnych.

Jak już wspominaliśmy szerzej w cytowanym artykule, nowy pion promocji miasta to rozbudowane centrum prasowe, z własnym biuletynem i innymi mediami. Czy wobec tego zmieni się polityka informacyjna i współpraca z lokalnymi mediami, z którymi miasto zawarło umowy? Prezydent miasta Anna Mieczkowska  twierdzi, że umowy na pewno zostaną przeanalizowane i zmienione, gdyż poprzez utworzenie takiego Centrum sposób komunikacji z mieszkańcami  również ulega zmianie.

Zobacz projekt uchwały: uchwala rckip

Więcej w materiale wideo:

Fot. RCK Kołobrzeg