Korzyści w służbie zdrowia (wideo)

Poseł do Parlamentu Europejskiego minionej kadencji Czesław Hoc zorganizował dzisiaj konferencję prasową z tematyką dotyczącą służby zdrowia. Obecny był Wojciech Młynarski, z-ca dyrektora ds. ekonomiczno – finansowych oraz Henryk Carewicz, członek Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. 

Obecni podczas konferencji mówili o zmianach, które szykowane są w służbie zdrowia, w tym o środkach na podwyżki płac. Zachodniopomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia otrzyma 178 mln złotych, dzięki czemu  na świadczenia opieki zdrowotnej w tym roku będzie 3,8 mld złotych. ZOW NFZ planuje m.in. podnieść wycenę świadczeń w leczeniu szpitalnym, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej i leczeniu psychiatrycznym. Planowane jest również podniesienie od ryczałtu za świadczenia w szpitalnych oddziałach ratunkowych SOR i szpitalnych izbach przyjęć, podobnie jeśli chodzi o wycenę w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej. Planowane jest zwiększenie środków na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opiekę paliatywną  i hospicja, a także na nowoczesne programy lekowe i chemioterapię.

Wszyscy świadczeniodawcy z rynku zdrowia dostaną wymierne korzyści – mówił Czesław Hoc.

Jedną z takich korzyści jest możliwość zatrudnienia przez lekarza rodzinnego młodego lekarza po LEK-u (Lekarskim Egzaminie Końcowym), a jeszcze bez specjalizacji, za kwotę 5 tysięcy złotych. Lekarz ten będzie świadczył opiekę zdrowotną dla mieszkańców oddalonych od miejsca ośrodka zdrowia.

Jest zapis, że lekarz taki może pracować na terenie mającym poniżej 50 tysięcy mieszkańców na kilometr kwadratowy, jeśli zagęszczenie jest mniejsze, a u nas po wsiach popegeerowskich jest dużo takich terenów. Taki młody lekarz będzie mógł świadczyć usługi – dodawał Cz. Hoc.

Podczas konferencji była również mowa o tomografie w Kołobrzegu. Więcej w materiale wideo.