Rada Seniorów wybrana

Dziś, podczas śniadania z dziennikarzami u Prezydent Miasta Kołobrzeg Anny Mieczkowskiej, dokonano wyboru członków Rady Seniorów. Jedną z najbardziej radosnych informacji jest to, że bardzo dużo osób, nie będąc zrzeszonych w różnych organizacjach, chce działać na rzecz miasta i być aktywnym w życiu społecznym.   

Aż dwadzieścia osiem procent mieszkańców Kołobrzegu to seniorzy. Propozycje do uczestnictwa w Radzie Seniorów skierowane były zarówno do organizacji pozarządowych, jak i do osób prywatnych.

O ile zgłoszenia z organizacji pozarządowych zmieściły się w swoim limicie, o tyle zgłoszenia indywidualne przerosły nasze oczekiwania – mówiła prezydent Anna Mieczkowska.

Zgłoszenia przyjmować skończono w dniu 31 lipca. Zgodnie z uchwałą, swoich przedstawicieli mogło zgłosić do 15 podmiotów – zgłosiło 12, w tym: Związek Niewidomych i Słabowidzących, Klub Pioniera, Związek Sybiraków, Związek Inwalidów Wojennych RP, Stowarzyszenie Amazonek, Uniwersytet III Wieku, Stowarzyszenie “Pieśń Żołnierska”, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Emerytów i Rencistów, Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego – Krąg Seniorów, Polski Związek Emerytów.  Aż 17 osób fizycznych zgłosiło swoją kandydaturę, jednak łącznie wybrać można było tylko 9 osób.

Prezydent Miasta przygotowała nazwiska, wśród których wybrany z grona dziennikarzy Piotr Rybczyński losował nazwiska. I tak do Rady wybrano:

Andrzej Ładosz
Grażyna Jankowska
Julia Piotrowska
Urszula Mroczkowska
Teresa Brzozowska
Renata Dziemidowicz – Stasiuk
Maria Ostapińska
Krystyna Strzyżewska
Anna Barbara Mystek

 

Już 3 września odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Rady Seniorów, podczas którego zostanie wybrany przewodniczący, zastępca i protokolant.  W czasie posiedzenia ustalone zostaną zainteresowania Rady Seniorów, a że miesiąc wrzesień jest miesiącem składania wniosków do budżetu miasta, może tak się zdarzyć, że postulaty seniorów w formie wniosków znajdą odzwierciedlenie w przyszłorocznym budżecie miasta.